Tijdschrift voor Financieel Recht 2023 nr. 12

Kroniek Toezicht en Handhaving

mr. A.J. Boorsma, mr. M. Koppenol en mr. W.J. Poot1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Vorig jaar schreven we in onze kroniek dat evenredigheid hét thema was in bestuursrechtelijk Nederland en dat dit algemene beginsel van behoorlijk bestuur ook in toezichts- en handhavingsdossiers van de AFM en DNB, die bestuurlijke maatregelen dienen te treffen die doeltreffend en afschrikwekkend zijn maar ook evenredig, een belangrijke rol speelt. In deze kroniekperiode is dat niet anders. Uit de uitspraken die in deze periode zijn verschenen blijkt hoe de ontwikkelingen met betrekking tot het evenredigheidsbeginsel hun weerslag hebben gekregen op de toetsing door bestuursrechters van het optreden van de financiële toezichthouders. De algehele trend die wij signaleren is dan ook van een indringend toetsende bestuursrechter die duidelijk oog heeft voor evenredigheid. Dat is uitgemond in verschillende richtinggevende uitspraken.

1. Enkele algemene ontwikkelingen in de rechtspraak

In deze kroniek, die de periode van 20 april 2022 tot 1 oktober 2023 best...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Enkele algemene ontwikkelingen in de rechtspraak

2. Algemeen bestuursrecht

3. Toezicht

4. Bestuurlijke boetes

5. Herstelsancties

6. Publicatieregime en openbaarmaking

7. Civiele procedures

8. Overig

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.J. Boorsma, mr. M. Koppenol en mr. W.J. Poot1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17900

Verder in 2023 nr.12

 Kroniek Toezicht en Handhaving

Vorig jaar schreven we in onze kroniek dat evenredigheid hét thema was in bestuursrechtelijk Nederland en dat dit algemene beginsel van behoorlijk bestuur ook in toezichts- en handhavingsdossiers v...

 Tien jaar toezicht op alternatieve beleggingsinstellingen: Observaties en ervaringen

De Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (de AIFM Richtlijn[2]) is sinds deze zomer tien jaar van kracht. In vervolg op het artikel naar aanleiding van het eerste lust...

 Terugblikken en vooruitkijken

Dit is het voorwoord van het laatste nummer van het Tijdschrift voor Financieel Recht 2023. Dat betekent dat het is toegestaan om daaraan de titel ‘terugblikken en vooruitkijken’ te gev...

 MiCA en betalen met crypto

Welke cryptoactivadiensten worden verleend en hoe zit het met de PSD2-vergunningplicht voor CASPs? MiCA reguleert onder andere aanbieders van cryptoactivadiensten, de Crypto-Asset Service Providers...

 Effectieve poortwachters - Meer waar nodig, minder waar het kan

In dit artikel betoogt Helène Erftemeijer, Sector Coördinator AML/CFT bij de Nederlandse Vereniging van Banken, hoe een meer risicogebaseerd Wwft-klantonderzoek door banken kan zorgen voor minder i...

 Rondom het Nieuws

AIFMD 2 – DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN   Er is overeenstemming bereikt over de wijziging van de AIFMD[1], ook wel aangeduid als AIFMD 2.[2] Dit artikel beschrijft de belangrijkste wijz...