Compliance Actualia

Cloud computing: de digitale risico’s nader bekeken

Robbert - Jan Boswijk, 18 oktober 2012 14:41 1. De problematiek Cloud computing is het digitaal verwerken en opslaan van informatie op de externe server van de clouddienstverlener. Via het internet wordt toegang verkregen tot de clouddienst. Vooropgesteld: het gebruikmaken van cloud computing is niet slecht. Het biedt verschillende voordelen aan de advocatuur. Men denke aan de kostenbesparing die de digitalisering met zich meebrengt. De digitalisering heeft echter ook een keerzijde, de aard van de gegevens vereist een vergaande bescherming. Drie risico’s: Allereerst moet sprake zijn van voldoende dataprotectie. Derden mogen geen toegang verkrijgen tot de clouddienst. Op de tweede plaats moet bedacht worden dat de geheimhoudingsplicht van de advocaat ook digitaal gewaarborgd moet worden. Ten derde moet aan de overige professionele verplichtingen van de advocaat ook recht gedaan worden. De advocaat moet dus kunnen garanderen dat het gebruik van een clouddienst veilig is. Overigens is het niet gezegd dat de advocaat zonder meer geheimhoudersinformatie kan toevertrouwen aan een veilige clouddienst. Hij (of zij) kan mogelijk verplicht worden toestemming te vragen aan diens cliënt om geheimhoudersinformatie te vertrouwen aan de clouddienst. Ook moet goed in ogenschouw genomen worden aan welke clouddienst de informatie wordt aangeboden. Cloud computing is een internationaal fenomeen en menig aanbieder is gehuisvest buiten de Nederlandse landsgrenzen. Niet iedere clouddienstverlener kan op basis van zijn nationale wetgeving de digitaal opgeslagen informatie voldoende waarborgen. De advocaat moet dus onderzoeken of zijn dienstverlener de gewenste veiligheid kan beiden. In het bijzonder moet gewaakt worden voor de zogenaamde ‘long-arm foreign legislation’ dat nationale instanties in staat stelt toegang te verkrijgen tot in de clouddienst opgeslagen informatie van binnenlandse of buitenlands clouddienstverleners. 2. De richtlijn In de CCBE richtlijnen worden tien aanbevelingen gedaan voor een adequate omgang met cloud computing. Ik verwijs u daar graag naar. 3. Conclusie Cloud computing zal in de toekomst mogelijk een hoge vlucht nemen binnen de advocatuur. Dat is ook niet verwonderlijk gezien de voordelen van de dienstverlening. Zolang duidelijk is welke risico’s cloud computing met zich meebrengt en daarop voldoende wordt geanticipeerd, lijkt een nieuwe manier van archiveren geboren. Vooralsnog is het afwachten hoe de implementatie van de eerste cloud computing experimenten verloopt. Hieronder volgt een korte bespreking van de inhoud van de "CCBE guidelines on the use of cloud computing services by lawyers".Cloud computing is niet zonder risico’s en de advocaat moet waken voor zijn professionele rechten en plichten.
Deel deze pagina:

Informatie

Type
Actualia
Onderwerp(en)
Privacy, Corporate crime, Beursgenoteerde ondernemingen
Auteurs
Bijlage
Link
http://www.ccbe.eu
Datum gepubliceerd