Compliance Actualia

Beursgenoteerde ondernemingen

25-06-2013 11:00 - Openbaarmaking van niet-financiële informatie en het diversiteitsbe...

Michael van Woerden

Wanneer het op 16 april 2013 gepubliceerde Voorstel van kracht wordt, zullen ondernemingen met meer dan 500 werknemers worden verplicht om in hun jaarverslag informatie op te nemen over gemaakte beleidskeuzes met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze thema's lopen uiteen van diversiteitsbeleid, milieubeleid tot en met belei...

24-06-2013 16:01 - Verlaging meldingsdrempel naar 3 procent en melden bruto shortposities

André Paijmans

27-03-2013 12:11 - AFM publiceert rapport over de 9 overige accountantsorganisaties di...

Stefan Haagen

De AFM heeft bij deze 9 accountantsorganisaties onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de controle en het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Uit diverse sectoren (10 financieel, 14 bouw/vastgoed, 4 productie, 8 handel en 11 overig) zijn in totaal 47 controles onderzocht. Factoren die volgens de AFM van invloed zijn op de kwaliteit zijn: - toon a...

4-01-2013 15:58 - IFIAR publiceert overzicht van bevindingen van toezichthouders op a...

Stefan Haagen

Het doel van dit overzicht van IFIAR is te identificeren welke bevindingen door haar leden, toezichthouders op accountantsorganisaties uit diverse landen, veelvuldig worden geconstateerd. Onder een bevinding wordt verstaan een belangrijk aspect van de controle waar de accountant onvoldoende werkzaamheden heeft verricht om te voldoen aan de van t...

14-12-2012 15:31 - Wet op het accountantsberoep (Wab) aangenomen door de Eerste Kamer

Stefan Haagen

Nadat de Tweede Kamer op 14 februari 2012 met het wetsvoorstel (Kst 33 025, A) had ingestemd, heeft nu ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel op 11 december jl. aangenomen. Voorafgaand aan de stemming heeft de Minister van Financiën de Eerste Kamer nog per brief van 7 december 2012 geïnformeerd over zijn intentie om de verplichte kantoorroulati...

31-10-2012 11:13 - Short sell verordening per 1 november 2012

Cati Langendijk

Deze nieuwe regels vloeien voort uit de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van credit default swaps en de technische uitvoeringsnormen daarvan. Een shortpositie moet gemeld worden bij de AFM bij het bereiken van 0,2% en elke 0,1% daarboven van het geplaatste kapitaal. Meldingen vanaf 0,5% en elke 0,1% daarboven worden op...

23-10-2012 14:47 - Compliance: Verslag RvC voor verbetering vatbaar

Robbert - Jan Boswijk

In de onderzoeken wordt gekeken op welke wijze de Raad van Commissarissen verantwoording aflegt aan de aandeelhouders en andere stakeholders. Op 9 oktober jongstleden is een expert meeting gehouden waarin de onderzoeksresultaten tegen het licht werden gehouden. Uit de onderzoeken volgt dat de verslaglegging over de door de onderneming gevaren...

19-10-2012 14:44 - Marktmanipulatie

Robbert - Jan Boswijk

De reden voor het Europese initiatief, is de tot op heden versplinterde aanpak van marktmisbruik binnen de lidstaten. Ook blijkt uit recente schandalen dat het opleggen van administratieve boetes onvoldoende afschrikwekkend werkt. De financiële sector blijkt onvoldoende in staat haar gedrag te veranderen. De politiek vreest dat de fraude een ...

19-10-2012 14:33 - Cloud computing en de USA Patriot Act

Robbert - Jan Boswijk

Het gebruik van cloud computing is niet zonder risico. Kunnen de opgeslagen gegevens bijvoorbeeld wel voldoende afgeschermd worden van buitenlandse overheden? Op verzoek van de Nederlandse ICT-belangenorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek (SURF), hebben drie wetenschapper van de UvA in het bijzonder onderzocht of de huidige juridisch...

18-10-2012 15:14 - Resulteert zelf melden van omkopingsgevallen in een lagere FCPA-boete?

Robbert - Jan Boswijk

Deze conclusie is op zijn minst verbazingwekkend, daar de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Department of Justice (DOJ) stellen de sanctioneren te matigen als sprake is van verzachtende omstandigheden. Dit is niet het geval. Dit resultaat lijkt bepaald geen stimulans om FCPA-overtredingen te melden en leidt ertoe dat de bestrijding ...

18-10-2012 14:41 - Cloud computing: de digitale risico’s nader bekeken

Robbert - Jan Boswijk

1. De problematiek Cloud computing is het digitaal verwerken en opslaan van informatie op de externe server van de clouddienstverlener. Via het internet wordt toegang verkregen tot de clouddienst. Vooropgesteld: het gebruikmaken van cloud computing is niet slecht. Het biedt verschillende voordelen aan de advocatuur. Men denke aan de kostenbespa...