Compliance Actualia

Corporate crime

4-02-2014 11:12 - Eerste Europese anti-corruptierapport gepubliceerd

Michael van Woerden

De officiële samenvatting van de landenparagraaf over Nederland uit het European Anti-Corruption Report luidt als volgt: "The Netherlands' integrated approach to prevent and detect corruption could serve as a model elsewhere in the EU. However, political parties have only recently agreed new rules on the transparency of financing, and evidence...

16-05-2013 09:00 - Arrest HvJ EU: meldingsverplichtingen van ongebruikelijke transacti...

Robbert - Jan Boswijk

De in Gibraltar gevestigde Jyske Bank opereert rechtstreeks in Spanje en de door de bank aangeboden diensten vallen onder het vrije dienstenverkeer in de EU. De Spaanse financiële-inlichtingendienst had sterke aanwijzingen dat Jyske Bank betrokken zou zijn bij het witwassen van geld en vroeg om inlichtingen, welke geweigerd werden met een beroep...

2-11-2012 09:44 - Enquete-onderzoek implementatie UK Bribery Act

Robbert - Jan Boswijk

In het onderzoeksrapport Implementatie UK Bribery Act 2010 bij ondernemingen in Nederland wordt onderzocht, zoals uit de titel van het rapport blijkt, in hoeverre de wettelijke regeling al geïmplementeerd is binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 95% van het bedrijfsleven bekend is met de Bribery Act. Opval...

19-10-2012 14:44 - Marktmanipulatie

Robbert - Jan Boswijk

De reden voor het Europese initiatief, is de tot op heden versplinterde aanpak van marktmisbruik binnen de lidstaten. Ook blijkt uit recente schandalen dat het opleggen van administratieve boetes onvoldoende afschrikwekkend werkt. De financiële sector blijkt onvoldoende in staat haar gedrag te veranderen. De politiek vreest dat de fraude een ...

19-10-2012 14:24 - Accijnsfraude

Robbert - Jan Boswijk

Het digitale loket moet de drempelvrees bij burgers, om de signalen fraude in een eerder stadium te melden, verminderen. Deze maatregel past in het dit jaar ingezette beleid om accijnsfraude steviger en doelgerichter aan te pakken. In het door de Algemene Rekenkamer opgestelde rapport Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak blijkt...

18-10-2012 15:14 - Resulteert zelf melden van omkopingsgevallen in een lagere FCPA-boete?

Robbert - Jan Boswijk

Deze conclusie is op zijn minst verbazingwekkend, daar de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Department of Justice (DOJ) stellen de sanctioneren te matigen als sprake is van verzachtende omstandigheden. Dit is niet het geval. Dit resultaat lijkt bepaald geen stimulans om FCPA-overtredingen te melden en leidt ertoe dat de bestrijding ...

18-10-2012 15:12 - aanpak btw-carrouselfraudes succesvol en grotere rol voor private o...

Robbert - Jan Boswijk

De aanpak van btw-fraude staat sinds 2009 prominent op de politieke agenda. Na de aanvankelijke alarmerende berichten over de omvang de btw-fraude, is een stevige aanpak geïnitieerd. Ter bestrijding van de carrouselfraude heeft de Belastingdienst meer personeel ingezet. Ook zijn er maatregelen genomen om de preventie en detectie te verbeteren. D...

18-10-2012 14:41 - Cloud computing: de digitale risico’s nader bekeken

Robbert - Jan Boswijk

1. De problematiek Cloud computing is het digitaal verwerken en opslaan van informatie op de externe server van de clouddienstverlener. Via het internet wordt toegang verkregen tot de clouddienst. Vooropgesteld: het gebruikmaken van cloud computing is niet slecht. Het biedt verschillende voordelen aan de advocatuur. Men denke aan de kostenbespa...