Compliance Actualia

Richtlijn privaatrechtelijke handhaving gepresenteerd

Wynand Brants, 26 juli 2013 16:43 Het doel van het voorstel is tweeledig. Enerzijds wil de Commissie de mogelijkheden om schade te verhalen op karteldeelnemers verbeteren. Anderzijds wil de Commissie voorkomen dat kartelisten geen clementie meer aanvragen vanwege mogelijke follow-on acties. De Commissie introduceert in het voorstel een speciale disclosure-procedure voor het mededingingsrecht.Daarnaast bevat het voorstel onder andere een regeling voor de verjaringstermijnen, voor de hoofdelijke aansprakelijkheid en het doorberekenen van prijsvoordelen ("passing on defence"). Ten slotte stelt de Commissie voor om een zwarte en een grijze lijst te introduceren van documenten die niet of slechts na afloop van een onderzoek openbaar mogen worden gemaakt. In eerste reactie van 4 juli jl. heeft het Nederlandse kabinet aangegeven een toegevoegde waarde te zien in de voorstellen die zien op de toegankelijkheid van clementiestukken. Ten aanzien van de voorstellen voor hervorming van het nationale procesrecht vindt Nederland dat een apart regime voor mededinging ten koste gaat van de interne samenhang van nationale systemen. Op 11 juni jl. heeft de Europese Commissie haar voorstel voor privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht gepresenteerd.
Deel deze pagina:

Informatie

Type
Actualia
Onderwerp(en)
Mededingingsrecht, Consumentenbescherming
Auteurs
Bijlage
Link
Richtlijn privaatrechtelijke handhaving
Datum gepubliceerd