Compliance Actualia

Consumentenbescherming

26-07-2013 16:43 - Richtlijn privaatrechtelijke handhaving gepresenteerd

Wynand Brants

Het doel van het voorstel is tweeledig. Enerzijds wil de Commissie de mogelijkheden om schade te verhalen op karteldeelnemers verbeteren. Anderzijds wil de Commissie voorkomen dat kartelisten geen clementie meer aanvragen vanwege mogelijke follow-on acties. De Commissie introduceert in het voorstel een speciale disclosure-procedure voor het ...

26-10-2012 17:03 - Nieuwe Europese Consumentenrichtlijn (okt 2011)

Thomas de Weerd

In oktober 2011 hebben het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie ingestemd met een richtlijn die de rechten van consumenten versterkt. De Richtlijn breidt onder meer de informatieplichten van de leverancier bij transacties op afstand (via website, mobiele telefoon e.d.) uit. Het herroepingsrecht van de consument (de termijn waarb...