Compliance Actualia

Mededingingsrecht

4-11-2013 18:09 - Markttoezichthouders reageren op wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders

Silvia Vinken

De toezichthouders brachten hun advies dit najaar uit. Plasterk haalde op donderdag 31 oktober in de Tweede Kamer passages aan uit deze brief aan. Dit deed hij tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders. In de brief reageert het Markttoezichthoudersberaad op het wetsvoorstel. “De toezichthouders onderschrijv...

2-09-2013 18:44 - Kamp wil boetes Autoriteit Consument en Markt fors verhogen

Silvia Vinken

Om de afschrikkende werking van de boetes die de ACM kan opleggen te vergroten en een einde te maken aan de relatieve bevoordeling van grote ondernemingen wil Kamp een aantal aanpassingen in het boetebeleid van de ACM doorvoeren: •Een verdubbeling van het absolute boetemaximum van 450.000 euro naar 900.000 euro. Dit zorgt voor achterstallig...

30-08-2013 11:33 - Uitspraak in repenoorlog

Wynand Brants

Mars en Nestlé produceren candybars en bite-sizes en verkopen deze producten, onder meer via tankstations, aan de consument. Mars biedt pomphouders bonussen en vergoedingen wanneer zij de schapruimte inrichten volgens de voorwaarden van Mars en daarbij een prominente plaats inruimen voor Mars-producten. Daarnaast dienen de pomphouders extra disp...

19-08-2013 15:30 - Consultatie beleidsregel en position paper inzake mededinging en du...

Pascal Broers

Het Ministerie van EZ heeft een concept-beleidsregel gepubliceerd met betrekking tot afspraken die de mededinging kunnen beperken en die als doel hebben om duurzame ontwikkeling te bevorderen. De voorgestelde beleidsregel heeft betrekking op de wijze waarop de ACM bij de toepassing van de vrijstelling van het kartelverbod van artikel 6, derde li...

19-08-2013 10:34 - Gebruik telefoontaps door ACM opnieuw als bewijs verboden

Silvia Vinken

De Rechtbank Rotterdam acht hierbij doorslaggevend dat het gebruik van de telefoontap als opsporingsinstrument een ingrijpend en zwaar middel is dat in beginsel enkel voorbehouden is aan het OM. Het OM heeft de telefoontaps aan de ACM verstrekt op basis van de Wet justitiële strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Voor een dergelijke verstrekking dien...

26-07-2013 16:43 - Richtlijn privaatrechtelijke handhaving gepresenteerd

Wynand Brants

Het doel van het voorstel is tweeledig. Enerzijds wil de Commissie de mogelijkheden om schade te verhalen op karteldeelnemers verbeteren. Anderzijds wil de Commissie voorkomen dat kartelisten geen clementie meer aanvragen vanwege mogelijke follow-on acties. De Commissie introduceert in het voorstel een speciale disclosure-procedure voor het ...

19-06-2013 12:05 - Hof Den Haag: NMa mag informatie kartel opvragen bij derde partij

Wynand Brants

Het gerechtshof Den Haag heeft op 23 april jl. in een hoger beroep ingesteld door de Staat der Nederlanden, namens de NMa, het vonnis van de voorzieningenrechter van 5 oktober jl.(LJN: CA3041) vernietigd.Difotrust maakt op verzoek van ondernemingen forensische analyses waarin wordt onderzocht of de opdrachtgever mededingingsovertredingen heeft ...

8-01-2013 11:34 - Ex-werknemers hebben zwijgrecht bij verhoor door de NMa

Yvonne Maasdam

Ex-werknemers zijn dus niet verplicht om volledig mee te werken - onder dreiging van een boete - aan het onderzoek van de NMa. Tot nu toe hoorde de NMa in de praktijk vaak ex-werknemers die volgens de NMa verplicht waren om volledig mee te werken aan het onderzoek en belastende informatie over hun voormalige werkgever moesten verstrekken. De NMa...

1-11-2012 11:17 - Minister EL&I verzoekt Eerste Kamer Instellingswet ACM spoedig te b...

Wynand Brants

De Instellingswet ACM regelt de samenvoeging van de NMa, de OPTA en de Consumentenautoriteit tot Autoriteit Consument en Markt (ACM). Doel van de samenvoeging is de vergroting van de efficiëntie en de effectiviteit van het markttoezicht in Nederland. Gestreefd wordt het voorstel per 1 januari 2013 in werking te laten treden. Vanwege de gewens...

31-10-2012 12:21 - Uitspraak voorzieningenrechter over medewerkingsplicht derden aan k...

Pascal Broers

Dat blijkt uit het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 5 oktober 2012. In deze zaak had de NMa bij een onaangekondigd bedrijfsbezoek bij een onderneming die van kartelafspraken werd verdacht, een auditrapport aangetroffen. Het auditrapport was opgesteld door een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in digitaal for...