Compliance Actualia

Wetsvoorstel Pensioencommunicatie

Hugo Oppelaar, 6 januari 2014 14:09 Een van de doelen van dit wetsvoorstel is het vergroten van het pensioenbewustzijn van Nederlanders. De wettelijk verplichte informatie over het pensioen is namelijk voor veel mensen ingewikkeld, moeilijk te begrijpen en te omvangrijk. Bovendien geeft het niet altijd een realistisch beeld over de hoogte van het pensioen, omdat het geen inzicht geeft in de risico’s. Hierdoor kunnen mensen op het verkeerde been worden gezet. De Pensioensector heeft daarnaast te maken met een gedaald vertrouwen onder deelnemers. In het wetsvoorstel staat daarom dat er ruimte zal zijn voor maatwerk door pensioenuitvoerders, gelaagdheid in informatie, meer mogelijkheden tot digitale informatieverstrekking en uniforme communicatie over koopkracht en risico’s. Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zijn te raadplegen via deze link. Eind november heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het wetsvoorstel Pensioencommunicatie ter consultatie gepubliceerd. Partijen hebben tot 17 januari 2014 de tijd om te reageren op dit wetsvoorstel.
Deel deze pagina:

Informatie

Type
Actualia
Sector(en)
Financieel > Pensioenfondsen
Financieel > Algemeen en handhaving
Auteurs
Link
http://www.internetconsultatie.n...
Datum gepubliceerd