Compliance

Archief

Zoeken

Via deze pagina kunt u zoeken naar artikelen in ons archief. Wanneer u meer criteria opgeeft wordt de zoekopdracht specifieker.

(zoekt alleen binnen de trefwoorden die door auteurs aan een artikel zijn toegekend)

< vorigevolgende >

Pagina 1 van 1, 10 resultaten van 10 in totaal, beginnend bij resultaat 1, eindigend bij 10

Titel Type Tijdschrift Uitgave Auteur

De Slag om Gegevensbescherming. Interview met Peter Hustinx

Privacy wordt vaak pas een issue zodra het fout gaat bij bedrijven,inlichtingendiensten en overheidsinstellingen, is de ervaringvan Peter Hustinx. Als hoofd van de Europese Toezichthouder voorGegevensbescherming moet hij in Brussel gegevensbescherming hoogop de agenda zien te houden en indirect ervoor zorgen dat bedrijvenhun compliance op orde...

Artikel TvCo 2014/5 drs. D. Mijnheer*

Privacy compliance voor Big Data

InleidingBig Data is de hype voorbij! In de onderzoeken zoalsbureau Gartner die jaarlijks uitbrengt naar de meestegehypete opkomende technologieën, is Big Dataverdrongen van de eerste plaats.1 Dit betekent dat hetnu hard op weg is om een productieve technologie teworden in plaats van datgene waar iedereen overspreekt, maar wat niemand echt...

Artikel TvCo 2014/5 ir. J.J. Lowijs CIPP /E CISSP*

Privacyaspecten bij het klantbelang centraal stellen

Het klantbelang centraal stellen is voor veel financiëleinstellingen een belangrijk onderdeel gewordenbinnen hun dienstverlening en productaanbod. Ditartikel biedt de lezer een inzicht in de privacyaspectendie hand in hand gaan met het klantbelangcentraal stellen. Het biedt de lezer een privacytoetsingskaderwaaraan bepaalde acties welke...

Artikel TvCo 2014/5 mr. D.V. Smit en mr. J.E.J Jansen*

Big Financials, Big Data? Over wetstoepassing en morele oordeelsvorming

Laten we voor dit artikel eens teruggaan naar 2002.Ruim voor de financiële crisis, kort na de aanslagen ophet World Trade Center. En laten we eens denken aanTom Cruise. De acteur die in mijn jeugd zowelfantastisch cocktails kon shaken als in een straaljagerkon vliegen. Mijn gedachten gaan vervolgens uit naarde film ‘Minority report’. Wellicht...

Artikel TvCo 2014/5 mr. J.P. van Schoonhoven BBA CCO*

(Cyber)security en compliance – een passend beveiligingsniveau

In een relatief korte periode is de door organisaties beheerde informatie verplaatst vanpapieren dossiers, kaartenbakken, papieren agenda’s en kladblaadjes naar digitale opslagmedia.Waar nog met papier wordt gewerkt is er vaak een digitale schaduw, omdat het papierendocument digitaal is aangemaakt of omdat het is gescand en opgenomen in een...

Artikel TvCo 2014/5 mr. J.A.N. Baas

Een inzageverzoek: wat nu? 1

Het recht op inzage in persoonsgegevens is vastgelegdin art. 35 Wet bescherming persoonsgegevens(hierna: Wbp). Dit artikel geeft de betrokkene rechtop inzage in zijn persoonsgegevens. Voor een verantwoordelijkeis het niet altijd duidelijk of en zo jaop welke wijze een verzoek om inzage moet wordengehonoreerd. In dit artikel worden de...

Artikel TvCo 2014/5 mr. C.M. Jakimowicz

Is de Privacy Officer een Compliance Officer of toch niet?

Ik pieker al een tijdje. Normaal gesproken kan ikpiekeren over mijn volgende zetten in een partijtjeschaken, maar ditmaal pieker ik over iets anders endat is vrij ongewoon voor mij. Ik pieker over de vraagof een Privacy Officer eigenlijk ‘gewoon’ een ComplianceOfficer is. Of dat de Compliance Officer eigenlijkwat ‘meer’ Privacy Officer zou...

Artikel TvCo 2014/5 mr. J.P. van Schoonhoven BBA CCO*

Een klokkenluidersregeling in het financiële toezicht; point of no return!?

Op 22 september 2014 verscheen het persbericht van de Securitiesand Exchange Comission (SEC ) ‘SEC announces Largest-Ever WhistleblowerAward.’1 De SEC verwacht een vergoeding van meer dan USD30 miljoen aan een klokkenluider uit te keren die crucialeinformatie heeft verstrekt. Op basis daarvan zijn handhavingsmaatregelengetroffen. Ook de...

Artikel TvCo 2014/5 mr. A.B. Schoonbeek

Redactioneel. Compliance & Privacy

Privacy is hot! Dat kunnen we niet ontkennen. Wekelijks worden er privacy-‘schandalen’ breeduitgemeten in de diverse media. Dit komt mede omdat er steeds meer en meer (persoonlijke)gegevens worden achtergelaten op internet of bij organisaties. Ook nemen Big Data-toepassingenin toenemende mate toe.Denk aan sociale media als Facebook en Twitter...

Overig TvCo 2014/5 Wendy Belt-Berenbak Redactie Tijdschrift voor Compliance

Lessons Learned

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijkhebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerdeondernemingen zouden kunnen voordoen.Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. We learn.Zij worden beschreven als zouden zij zich afspelen in hetvirtuele conglomeraat Wilurn NV. Op deze manier wordt deanonimiteit...

Overig TvCo 2014/5 S.W.B. Boerma RA (red.)*

Pagina 1 van 1, 10 resultaten van 10 in totaal, beginnend bij resultaat 1, eindigend bij 10

< vorigevolgende >