Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2013 nr. 4

Het Besluit kleine herstellingen. Voor woonruimte geldt het Besluit kleine herstellingen. Zou de wetgever ook voor middenstandsbedrijfsruimte een dergelijke regeling vast moeten stellen?

Jorine ten Wolde*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit artikel gaat het om de vraag of de wetgever ook voor 290-bedrijfsruimte een regeling als het ‘Besluit klei­ne herstellingen’ op moet stellen. Na bespreking van de achtergrond van deze regeling concludeert de schrijver dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Hiervoor worden de volgende argumenten aangedragen: a) Bij 290-bedrijfsruimte is geen sprake van een ‘gemid­delde huurder’; b) De wetgever zou nooit tot een uitput­tende opsomming kunnen komen gezien de variëteit aan bedrijven die onder art. 7:290 BW valt. Het opstellen van een regeling zou dan ook weinig praktische zin heb­ben. Daarnaast verwijzen partijen in hun contracten vaak zelf al naar het Besluit of is een afwijkende lijst in de algemene bepalingen overeengekomen; c) Het opstel­len van een regeling doet af aan de flexibiliteit die partij­en op dit moment in hun onderhandelingspositie hebben. Bescherming is minder noodzakelijk nu doorgaans twee professionele partijen met elkaar onderhandelen. Ook de financiële prikkel die mede ten grondslag heeft gelegen aan het Besluit kleine herstellingen ontbreekt; d) Het op­stellen van een dergelijke regeling kan weinig praktische implicaties hebben wanneer deze lijst niet semi-dwin­gend zou gaan gelden voor huurders. Naast het opstellen van de lijst zou de wetgever ook moeten overgaan tot het wijzigen van enkele artikelen uit titel 7.4 BW.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Jorine ten Wolde*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/10649

Verder in 2013 nr.4

  Voorwoord

Drs. B.M. Bakker, dhr. T. Bethlehem en dhr. M. Boonen besteden in hun artikel aandacht aan de wijze waarop trends in de retailmarkt de processen rondom huurprijsherziening beïnvloe­den. De economis...

 Huurprijsherziening in de praktijk: de invloed van trends

Huurprijsherzieningen voor art. 7:290 BW bedrijfsruim­te worden in de praktijk gekenmerkt door diverse trends in de retailmarkt en momenteel laten deze trends een sterke in­vloed zien...

 Anticiperen op cassatie aan de hand van een vijftal recente huurarresten

Zonder nu meteen schaamteloze reclame te willen maken voor Legal Intelligence (ik heb geen aandelen), leert een paar keer eenvoudig ‘filteren’1 met dat programma dat 60 van de in 2010...

 Het Besluit kleine herstellingen. Voor woonruimte geldt het Besluit kleine herstellingen. Zou de wetgever ook voor middenstandsbedrijfsruimte een dergelijke regeling vast moeten stellen?

In dit artikel gaat het om de vraag of de wetgever ook voor 290-bedrijfsruimte een regeling als het ‘Besluit klei­ne herstellingen’ op moet stellen. Na bespreking van de achtergrond van deze regeli...

 Huurvorderingen infaillissement anno 2013

Bij het faillissement van de huurder van een bedrijfsruim­te ziet de verhuurder zijn rechtspositie ten opzichte van de huurder drastisch veranderen. Waar de verhuurder voor fail­lisse...

 Actualiteiten

Wet- en Regelgeving