Vastgoedcontracten 2022

Koopovereenkomst bouwgrond woonruimte

Bas Le Large Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

Het onderhavige model kan worden gebruikt voor verkooptransacties met betrekking tot bouwgrond, welke bestemd is bebouwd te worden met woonruimte. Of er volgens de wet sprake is van een bouwterrein is afhankelijk van de in noot 6 genoemde voorwaarden. Indien men een woning wenst te bouwen op een onroerende zaak met opstal dan kan het NVM model koopovereenkomst woning worden gebruikt. Daarin dient dan wel als ontbindende voorwaarde opgenomen te worden dat men een bouwvergunning en een sloopvergunning kan verkrijgen. Dat laatste indien men de opstal wenst af te breken. Indien de verkoper verplicht is bouwrijpe grond te leveren (zie noot 6) dan dient de verkoper voor de sloop te zorgen en zal een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van de sloopvergunning ten behoeve van de verkoper dienen te worden opgenomen in de koopovereenkomst. De bijzondere omstandigheden van het geval kunnen met zich meebrengen dat het onderhavige model moet worden aangepast. Het onderhavige model is bruikbaar voor standaardtransacties, dat wil zeggen transacties zonder bijzondere haken en ogen. Beoogd met het model is een overeenkomst waarbij de afnemer een persoon betreft die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf maar de toelichtingen belichten ook het geval dat de koper wel handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Koop
Auteurs
Bas Le Large
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11319