Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021 nr. 2

Fiscale aspecten van aanwending van landbouwgrond voor een zonnepark

drs. N.W.M. van der Ende RB en mr. A. Verduijn RB1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op veel landbouwgrond zijn in de afgelopen tijd zonneparken ontwikkeld. Ook het overheidsbeleid is gericht op de realisatie van nieuwe bronnen van duurzame energie en stimuleert dit met name door prijssubsidiëring in de vorm van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, de SDE++. Dit heeft ook projectontwikkelaars actief gemaakt, die proberen grondposities te verwerven daar waar bijzondere kansen liggen om zonneparken te ontwikkelen. De eigenaar van landbouwgrond kan meewerken aan terbeschikkingstelling van zijn grond middels het vestigen van opstalrechten. Maar ook kan hij gezamenlijk met een projectontwikkelaar de ontwikkeling ter hand nemen of zelfs geheel in eigen beheer doen met behulp van de nodige ingehuurde deskundigheid.

De impact van het voor lange tijd, veelal 20 à 25 jaar, ter beschikking stellen van landbouwgrond is niet te overschatten, zowel vanuit het oogpunt van courantheid van de grond, als ook maar...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Terbeschikkingstelling landbouwgrond voor een zonnepark

2.1. Terbeschikkingstelling gedeelte landbouwgrond

2.2. Terbeschikkingstelling met beëindiging landbouwbedrijf

2.3. Participeren of zelf ontwikkelen

2.4. Waardebepaling

3. Verkoop aan derden

3.1. Algemeen

3.2. Inkomstenbelasting

3.3. Herinvesteringsreserve

4. Pachtontbinding

5. Omzetbelasting

6. Overdrachtsbelasting

7. Bedrijfsopvolgingsregeling

8. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. N.W.M. van der Ende RB en mr. A. Verduijn RB1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16563

Verder in 2021 nr.2

 Stikstofrechten en pacht, een eerste gedachte

In de meeste provincies is inmiddels het extern salderen mogelijk gemaakt. Extern salderen houdt in dat een bedrijf dat (deels) stopt, stikstofrechten (via de vergunning op grond van de Wet natuurb...

 Financierbaarheid van pachtersinvesteringen

De pachter heeft er belang bij dat hij zijn bedrijf steeds opnieuw in overeenstemming kan brengen met de eisen van de tijd. Dit kan betekenen dat hij moet investeren in de verbetering v...

 Fiscale aspecten van aanwending van landbouwgrond voor een zonnepark

Op veel landbouwgrond zijn in de afgelopen tijd zonneparken ontwikkeld. Ook het overheidsbeleid is gericht op de realisatie van nieuwe bronnen van duurzame energie en stimuleert dit met...