Tijdschrift voor Compliance 2014 nr. 2

Nut en noodzaak van compliance opleiding, training

mr. R.N.M. van der Mast

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

‘Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit  te voeren.’

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R.N.M. van der Mast
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/11416

Verder in 2014 nr.2

 Waar was de Compliance Officer? En andere vragen en een oproep

Of: was er geen financiële crisis geweest als de compliance officer wel zijn werk had gedaan? En andere vragen en een oproep voor sponsoren en promovendi voor een onderzoek naar

 Lessons Learned

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. We learn. Zij worden beschreven als zouden zij...

 Ontwikkelingen in leren en certificeren

De wereld van leren en certificeren is volop in beweging. Als compliance officer krijgt u hiermee op verschillende manieren te maken. Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen eisen1 die de ...

 Over e-learning gesproken

‘Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidinge...

 Wie kijkt er mee over je schouder? Deel 4. Ethisch Leiderschap

In het vierde en tevens laatste artikel in de serie ‘Wie kijkt er mee over je schouder’ ligt de nadruk op leiderschap. Eerder keken al het individu (zie TvCo 2013 nr. 3), de fun...

 Effectmeting, een concrete casus: het bestrijden van corruptierisico

Samenvatting Het belang van effectmeting voor toezichthouders is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Tegelijkertijd wordt vaak opgemerkt dat effectmetingen niet eenvoudig te realisere...

 Redactioneel. Training & Awareness (2)

Dit nummer van het Tijdschrift voor Compliance heeft, net als het vorige nummer, als thema ‘Training & Awareness’. Dat kan geen verrassing zijn; in TvCo 2014, nr. 1 was het ...

 Kritisch over ... M.D.H. Nelemans, Bestuurdersaansprakelijkheid in de financiële sector – Toezicht, handhaving, sancties en zorgplichten, Zutphen: Uitgeverij Paris 2013

(Hoofdstuk 1) wordt onomwonden gesteld dat maatschappelijk onverantwoord gedrag van financiële instellingen recentelijk veel ellende heeft veroorzaakt. Tegen de ac...

 De compliance officer als VIP-deskundige

VIP is een afkorting van Veiligheid, Integriteit en een Positieve reputatie. VIP is een kostbaar bezit. Dit merk je pas als het te laat is. Het is menselijk om dan te reageren met stra...

 Nut en noodzaak van compliance opleiding, training

‘Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidinge...