Tijdschrift voor Compliance

2014 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

Prof. mr. S. Oded

Redactie

M. Aelen
drs. J.J. Blaauw
mr. F. K. Fluks
mr. J. Hofstra
A. Koper LL.M
dr. ir. E. Rogge
mr. A.B. Schoonbeek
M. Sivro, MSc
mr. D. V. Smit
mr. L. Verweij
mr. B. Weerstra
mr. A. L. Wilmink Msc

Vaste medewerkers

dr. E.D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

mr. F.T.G.J. Segers

Inleiding

Redactioneel. Training & Awareness (2)

Wim Lieve Redacteur Tijdschrift voor Compliance

Dit nummer van het Tijdschrift voor Compliance heeft, net als het vorige nummer, als thema ‘Training & Awareness’. Dat kan geen verrassing zijn; in TvCo 2014, nr. 1 was het al aangekondigd. ...lees meer

Artikel

Ontwikkelingen in leren en certificeren

M. van de Weijer*

De wereld van leren en certificeren is volop in beweging. Als compliance officer krijgt u hiermee op verschillende manieren te maken. Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen eisen1 die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt aan aantoonbaar actuele vakbekwaamheid van medewerkers met direct klantcontact. Bovendien vraagt Klantbelang centraal om een – aantoonbaar – gewenste professionele houding. In dit artikel leest u meer over de ontwikkelingen in leren en certificeren met een aantal voorbeelden uit onze eigen NIBE-SVV-praktijk. abonneren of dit artikel kopen.

Over e-learning gesproken

mr. R.M. Notermans en mr. M.J. van Woerden*

‘Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren.’ abonneren of dit artikel kopen.

Wie kijkt er mee over je schouder? Deel 4. Ethisch Leiderschap

dr. K. Kalshoven*

In het vierde en tevens laatste artikel in de serie ‘Wie kijkt er mee over je schouder’ ligt de nadruk op leiderschap. Eerder keken al het individu (zie TvCo 2013 nr. 3), de functie (zie TvCo 2013 nr. 4) en de organisatie (zie TvCo 2014 nr. 1) mee over je schouder. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ook ethisch leiderschap het integer gedrag van werknemers beïnvloedt.1, 2 abonneren of dit artikel kopen.

Effectmeting, een concrete casus: het bestrijden van corruptierisico

drs. R.M. Jansen RO en P.A. Minderhoud MSc MA*

Samenvatting Het belang van effectmeting voor toezichthouders is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Tegelijkertijd wordt vaak opgemerkt dat effectmetingen niet eenvoudig te realiseren zijn. Dit artikel toont aan dat effectmeting wel degelijk mogelijk is. Als casus is daarbij gekozen voor corruptierisico in de financiële sector. Dit artikel bepleit dat de ambitie van effectmeting moet zijn om een plausibele relatie te leggen tussen het handelen enerzijds en het resultaat anderzijds. Hiertoe moet ten eerste een specifieke doelstelling van het handelen w... abonneren of dit artikel kopen.

Kritisch over ... M.D.H. Nelemans, Bestuurdersaansprakelijkheid in de financi...

prof. em. mr. A. Brack

(Hoofdstuk 1) wordt onomwonden gesteld dat maatschappelijk onverantwoord gedrag van financiële instellingen recentelijk veel ellende heeft veroorzaakt. Tegen de achtergrond van deze niet te bestrijden constatering beschrijft de auteur een drietal lagen van het juridisch-ethisch gefundeerde financiële toezicht. Hij ontleent aan de literatuur een ‘model met drie schillen’ (p. 9). De kern wordt gevormd door wettelijke regels (strafrecht, Wet Financieel Toezicht, overig bestuursrecht), de governancecodes (Corporate Governance Cod... abonneren of dit artikel kopen.

De compliance officer als VIP-deskundige

drs. M. Kouwenhoven*

VIP is een afkorting van Veiligheid, Integriteit en een Positieve reputatie. VIP is een kostbaar bezit. Dit merk je pas als het te laat is. Het is menselijk om dan te reageren met straf. Ouders straffen een kind, een docent schorst een leerling en een werkgever ontslaat een medewerker. Maar, erg slim is het niet. Je spant het paard achter de wagen, je creëert een angstcultuur en je bent altijd te laat. In dit artikel krijg je antwoord op de vraag hoe je als compliance officer het paard vóór de wagen spant. Hoe je ongewenst gedrag voorkomt.... abonneren of dit artikel kopen.

Nut en noodzaak van compliance opleiding, training

mr. R.N.M. van der Mast

‘Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit  te voeren.’ abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Lessons Learned

S.W.B. Boerma RA (red.)*

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. We learn. Zij worden beschreven als zouden zij zich afspelen in het virtuele financiële conglomeraat Wilurn NV. Op deze manier wordt de anonimiteit gegarandeerd. U bent uitgenodigd eigen praktijkgevallen aan de redacteur ([email protected]) in te zenden. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS