Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2016 nr. 1

ROZ modellendoor de jaren heen

mr. S. van der Kamp1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Vanaf 1977 brengt de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) modelhuurovereenkomsten uit. De ROZ vertegenwoordigt de meeste grote verhuurders(organisaties) in Nederland. In de inleiding van de handleiding van het model 1977 is te lezen wat de aanleiding vormde:

‘het aantal huurcontracten voor gelijksoortige objecten was veel te groot;

een deel van de daarin voorkomende bepalingen was verouderd;

het taalgebruik diende te worden verbeterd en de leesbaarheid moest worden bevorderd, voor zover de wettelijke voorschriften die toelieten.’

Typerend is dat in deze allereerste inleiding ook al te lezen is:

‘Bij de voorbereiding rees de vraag, of de opgenomen verbodsbepalingen ten aanzien van de huurder nog verder zouden kunnen worden beperkt en of huurdersverengingen een plaats in het contract zouden kunnen verwerven. Dit is helaas onmogelijk gebleken als gevolg van de omstandigheid, dat bepalingen voor het tegengaan van misbruik onmisbaar zijn.’

Het model 19...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S. van der Kamp1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/12734

Verder in 2016 nr.1

 Voorwoord

Laat ik beginnen met het uitspreken van de wens dat het nieuwe jaar goed voor u is begonnen, zowel zakelijk als privé. Huurrechtelijk belooft 2016 in ieder geval veel goeds. Zo zijn Paul Vi...

 ROZ modellendoor de jaren heen

Vanaf 1977 brengt de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) modelhuurovereenkomsten uit. De ROZ vertegenwoordigt de meeste grote verhuurders(organisaties) in Nederland. In de inleiding van de handleiding...

 Geschiktheid van het gehuurde/ definitie gebrek in de ROZ modellen

De ROZ[2] stelt al jarenlang modelhuurovereenkomsten (met bijbehorende algemene bepalingen) op voor bedrijfsruimtes (zowel 230a- als 290-ruimtes[3]) en voor woonruimtes.[4] De opbouw van de huurove...

 De verantwoordelijkheid voor de bestemming van het gehuurde

Om een gebouw te kunnen gebruiken en daarin een bedrijf te kunnen exploiteren moet voldaan worden aan een scala van overheidsvoorschriften, waarbij ondermeer kan worden gedacht aan voorschriften ui...

 Subjectspecifieke determinanten van incentives op de Amsterdamse kantorenmarkt

  Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de MRE opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate en richt zich op het verklaren van de incentives...