Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2016 nr. 1

Hof van Justitie van de Europese Unie 26 november 2015 (TvHB 2016/02)

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

ECLI:EU:C:2015:784

SIA „Maxima Latvija”/Konkurences padome

Samenvatting

Huurbeding, branchebeschermingsovereenkomst, concurrentie, mededingingsrecht, kartelverbod

Een Letse supermarktketen heeft met winkelcentra in Letland huurovereenkomsten gesloten voor de huur van winkelruimte. Diverse huurovereenkomsten bevatten een goedkeuringsrecht voor de supermarktketen ten aanzien van de verhuur van de overige ruimten in de desbetreffende centra aan derden. De Letse raad voor de mededinging beboet de supermarktketen omdat zij van mening is dat overeenkomsten met een dergelijk beding 'tot doel' hebben de mededinging te beperken en het kartelverbod schenden zonder dat behoeft te worden aangetoond dat deze de toegang van bepaalde deelnemers tot de markt in de praktijk bemoeilijken.

De supermarktketen betwist dat de overeenkomsten tot doel hebben de mededinging te beperken. Naar aanleiding van een verzoek om een prejudiciële beslissing over de uitleg van h...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

ECLI:EU:C:2015:784

SIA „Maxima Latvija”/Konkurences padome

Samenvatting

Hof van Justitie (Vierde kamer)

Arrest

Toepasselijke bepalingen

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Opmerkingen vooraf

Eerste vraag

Tweede tot en met vierde vraag

Kosten

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/12739

Verder in 2016 nr.1

 Voorwoord

Laat ik beginnen met het uitspreken van de wens dat het nieuwe jaar goed voor u is begonnen, zowel zakelijk als privé. Huurrechtelijk belooft 2016 in ieder geval veel goeds. Zo zijn Paul Vi...

 ROZ modellendoor de jaren heen

Vanaf 1977 brengt de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) modelhuurovereenkomsten uit. De ROZ vertegenwoordigt de meeste grote verhuurders(organisaties) in Nederland. In de inleiding van de handleiding...

 Geschiktheid van het gehuurde/ definitie gebrek in de ROZ modellen

De ROZ[2] stelt al jarenlang modelhuurovereenkomsten (met bijbehorende algemene bepalingen) op voor bedrijfsruimtes (zowel 230a- als 290-ruimtes[3]) en voor woonruimtes.[4] De opbouw van de huurove...

 De verantwoordelijkheid voor de bestemming van het gehuurde

Om een gebouw te kunnen gebruiken en daarin een bedrijf te kunnen exploiteren moet voldaan worden aan een scala van overheidsvoorschriften, waarbij ondermeer kan worden gedacht aan voorschriften ui...

 Subjectspecifieke determinanten van incentives op de Amsterdamse kantorenmarkt

  Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de MRE opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate en richt zich op het verklaren van de incentives...