Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2016 nr. 1

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 december 2015 (TvHB 2016/04)

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

ECLI:NL:GHARL:2015:9827

hoger beroep van het kortgedingvonnis van
Rb. Overijssel, sector kanton, locatie Enschede,
26 maart 2015 ( ECLI:NL:RBOVE:2015:1505 )

V&D B.V. / Mondia Investments B.V.

Samenvatting

Huurprijs, incasso, misbruik van recht, redelijkheid en billijkheid, faillissement

Gezien haar slechte financiële positie heeft V&D met een groot aantal verhuurders tezamen afspraken gemaakt omtrent een korting op de huurprijs. Hoewel verhuurder Mondia geen partij is bij deze overeenkomst, past V&D de overeenkomst wel op haar toe. Mondia vordert daarop de resterende huurpenningen in kort geding. De kantonrechter wijst deze vordering toe. In hoger beroep wijst het gerechtshof de vordering van Mondia af nu het het beroep op misbruik van recht van V&D en de verhuurders die zich aan haar zijde hadden gevoegd, niet op voorhand ongegrond acht.

Gerechtshof

in de zaak met nummer 200.169.515

V&D B.V.,

gev...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

ECLI:NL:GHARL:2015:9827

hoger beroep van het kortgedingvonnis van Rb. Overijssel, sector kanton, locatie Enschede, 26 maart 2015 (ECLI:NL:RBOVE:2015:1505)

V&D B.V. / Mondia Investments B.V.

Samenvatting

Gerechtshof

5 De vaststaande feiten

6 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

7 De beoordeling van de grieven en de vordering in kort geding

8 Slotsom in de zaak met nummer 200.169.515

9 Slotsom in de zaak met nummer 200.169.473

10 Slotsom in de zaak met nummer 200.169.520

11 De beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/12741

Verder in 2016 nr.1

 Voorwoord

Laat ik beginnen met het uitspreken van de wens dat het nieuwe jaar goed voor u is begonnen, zowel zakelijk als privé. Huurrechtelijk belooft 2016 in ieder geval veel goeds. Zo zijn Paul Vi...

 ROZ modellendoor de jaren heen

Vanaf 1977 brengt de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) modelhuurovereenkomsten uit. De ROZ vertegenwoordigt de meeste grote verhuurders(organisaties) in Nederland. In de inleiding van de handleiding...

 Geschiktheid van het gehuurde/ definitie gebrek in de ROZ modellen

De ROZ[2] stelt al jarenlang modelhuurovereenkomsten (met bijbehorende algemene bepalingen) op voor bedrijfsruimtes (zowel 230a- als 290-ruimtes[3]) en voor woonruimtes.[4] De opbouw van de huurove...

 De verantwoordelijkheid voor de bestemming van het gehuurde

Om een gebouw te kunnen gebruiken en daarin een bedrijf te kunnen exploiteren moet voldaan worden aan een scala van overheidsvoorschriften, waarbij ondermeer kan worden gedacht aan voorschriften ui...

 Subjectspecifieke determinanten van incentives op de Amsterdamse kantorenmarkt

  Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de MRE opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate en richt zich op het verklaren van de incentives...