Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2016 nr. 1

Hoge Raad

P.A. Fruytier

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Hoge Raad 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3424 (wilsgebreken, dwaling, mededelingsplicht, onderzoeksplicht, kennisvereiste, art. 6:228 BW, vernietiging, ingebrekestelling, restitutieverplichting)

Huurder beroept zich op vernietiging huurovereenkomst wegens dwaling: verhuurder had de bestemmingsplanproblemen die aan het voorgenomen gebruik in de weg staan moeten melden. De Hoge Raad oordeelt dat voor het bestaan van zo'n mededelingsplicht ten minste noodzakelijk is dat verhuurder met die problematiek bekend is of geacht mag worden bekend te zijn. Verder oordeelt de Hoge Raad dat voor het intreden van het verzuim ten aanzien van de restitutieverplichting na vernietiging ingebrekestelling vereist is.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
P.A. Fruytier
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2015:3424
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/12743

Verder in 2016 nr.1

 Voorwoord

Laat ik beginnen met het uitspreken van de wens dat het nieuwe jaar goed voor u is begonnen, zowel zakelijk als privé. Huurrechtelijk belooft 2016 in ieder geval veel goeds. Zo zijn Paul Vi...

 ROZ modellendoor de jaren heen

Vanaf 1977 brengt de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) modelhuurovereenkomsten uit. De ROZ vertegenwoordigt de meeste grote verhuurders(organisaties) in Nederland. In de inleiding van de handleiding...

 Geschiktheid van het gehuurde/ definitie gebrek in de ROZ modellen

De ROZ[2] stelt al jarenlang modelhuurovereenkomsten (met bijbehorende algemene bepalingen) op voor bedrijfsruimtes (zowel 230a- als 290-ruimtes[3]) en voor woonruimtes.[4] De opbouw van de huurove...

 De verantwoordelijkheid voor de bestemming van het gehuurde

Om een gebouw te kunnen gebruiken en daarin een bedrijf te kunnen exploiteren moet voldaan worden aan een scala van overheidsvoorschriften, waarbij ondermeer kan worden gedacht aan voorschriften ui...

 Subjectspecifieke determinanten van incentives op de Amsterdamse kantorenmarkt

  Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de MRE opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate en richt zich op het verklaren van de incentives...