Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2016 nr. 1

Hof

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Gerechtshof Amsterdam 28 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3069 (beëindiging, dringend eigen gebruik, belangenafweging)

Verhuurder zegt de huur van een coffeeshop op, op grond van wanprestatie wegens structureel te late betaling, dringend eigen gebruik ten behoeve van de exploitatie van een theehuis en renovatieplannen, alsmede op grond van de belangenafweging. Al deze gronden worden verworpen omdat verhuurder bij huurder nooit heeft aangedrongen op stipte betaling, omdat verhuurder zijn ondernemingsplan voor het theehuis onvoldoende heeft onderbouwd en omdat niet gebleken is dat renovatie zonder voortzetting van de huurovereenkomst niet mogelijk is. Ook de belangenafweging valt in het voordeel van de huurder uit nu verhuurder zijn belang bij beëindiging van de huur onvoldoende heeft onderbouwd. De huurder had gesteld dat hij zijn coffeeshop niet elders kon voortzetten omdat het gehuurde de enige locatie is waarin het exploiteren van een coffeeshop door de gemeente wordt gedoog...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2015:3069
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/12744

Verder in 2016 nr.1

 Voorwoord

Laat ik beginnen met het uitspreken van de wens dat het nieuwe jaar goed voor u is begonnen, zowel zakelijk als privé. Huurrechtelijk belooft 2016 in ieder geval veel goeds. Zo zijn Paul Vi...

 ROZ modellendoor de jaren heen

Vanaf 1977 brengt de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) modelhuurovereenkomsten uit. De ROZ vertegenwoordigt de meeste grote verhuurders(organisaties) in Nederland. In de inleiding van de handleiding...

 Geschiktheid van het gehuurde/ definitie gebrek in de ROZ modellen

De ROZ[2] stelt al jarenlang modelhuurovereenkomsten (met bijbehorende algemene bepalingen) op voor bedrijfsruimtes (zowel 230a- als 290-ruimtes[3]) en voor woonruimtes.[4] De opbouw van de huurove...

 De verantwoordelijkheid voor de bestemming van het gehuurde

Om een gebouw te kunnen gebruiken en daarin een bedrijf te kunnen exploiteren moet voldaan worden aan een scala van overheidsvoorschriften, waarbij ondermeer kan worden gedacht aan voorschriften ui...

 Subjectspecifieke determinanten van incentives op de Amsterdamse kantorenmarkt

  Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de MRE opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate en richt zich op het verklaren van de incentives...