Tijdschrift voor Internetrecht 2015 nr. 5/6

Uitvoering van de verordening elektronische identificatie en vertrouwensdiensten

mr. J.J. Linnemann1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 7 september 2014 trad Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG in werking.2 Deze verordening wordt ook wel aangeduid als de eidasverordening.3

Het doel van de eidasverordening (hierna: de Verordening) is het vergroten van het vertrouwen in elektronische transacties door te voorzien in een gemeenschappelijke grondslag voor veilige elektronische interactie tussen burgers, bedrijven en overheden. Daarnaast ziet de Verordening op het verhogen van de doeltreffendheid van publieke en private onlinediensten en elektronische handel in de interne Europese markt.4

De Verordening regelt twee hoofdonderwerpen. In de eerste plaats verplicht de Verordening openbare instanties in een lidstaat onder voorwaarden een elektronisch identificatie...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Verleners van vertrouwensdiensten

3. Toezicht

4. Aansprakelijkheid

5. Beveiliging en meldplicht

6. Rechtsgevolgen van vertrouwensdiensten

6.1. Elektronische handtekening

6.2. Andere vertrouwensdiensten

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.J. Linnemann1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/12813

Verder in 2015 nr.5/6

 Wildgroei aan regels?

Het is bepaald een understatement om te zeggen dat het internet niet meer weg te denken valt uit het dagelijkse leven, van personen en bedrijven. Het is een bron van nieuws, meningen, reclame en al...

 Uitvoering van de verordening elektronische identificatie en vertrouwensdiensten

Op 7 september 2014 trad Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdienst...

 The Pirate Bay rechtspraak: long and winding road to nowhere?

Op maandag 30 november 2009 verzorgde Douwe Groenevelt, indertijd advocaat in de voorloper van de huidige BREIN/Ziggo-zaak,[2] een lunchlezing op de Vrije Universiteit voor het vak Actu...

 De cloud in de rechtspraak

De cloud is hot. Steeds meer IT-diensten worden via cloud computing aangeboden.[2] En steeds meer bedrijven en instellingen schakelen over op zulke diensten, ook voor hun primaire proce...

 Opinie - De strijd om de digitale lezer

Het zal u niet ontgaan zijn dat de handel in e-books volop in beweging is. Van het uitlenen van e-books door bibliotheken, het aanbieden van online abonnementen op e-books e...

 Opinie - Cookies, hebben we er nog trek in?

Er is veel ophef geweest over de cookiewet en het was al een tijdje bekend dat iedereen de cookieregels helemaal zat was. Bezoekers werden eindeloos verveeld met cookiemuren, banners en pop-ups. Oo...

 Gegevens doorgeven aande VS in het post-Safe Harbor tijdperk

Op 6 oktober 2015 maakte een baanbrekend arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in één klap een einde aan het Safe Harbor systeem.2 Ook al was deze ...