Tijdschrift voor Internetrecht

2015 nr. 5/6

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
mr. P. Polter
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

Artikel

Uitvoering van de verordening elektronische identificatie en vertrouwensdiensten

mr. J.J. Linnemann1

Op 7 september 2014 trad Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG in werking.[2] Deze verordening wordt ook wel aangeduid als de eidasverordening.[3]Het doel van de eidasverordening (hierna: de Verordening) is het vergroten van het vertrouwen in elektronische transacties door te voorzien in een gemeenschappelijke grondslag voor veilige elektronisch... abonneren of dit artikel kopen.

The Pirate Bay rechtspraak: long and winding road to nowhere?

A.R. Lodder1

Op maandag 30 november 2009 verzorgde Douwe Groenevelt, indertijd advocaat in de voorloper van de huidige BREIN/Ziggo-zaak,[2] een lunchlezing op de Vrije Universiteit voor het vak Actualiteiten Internetrecht. Meer nog dan het bevel te stoppen met het bemiddelen tussen up- en downloaders, dat toen nog op het bordje van de beheerders van The Pirate Bay lag, was vooral de wijze waarop de beheerders gedagvaard waren interessant. De overtuiging dat de auteursrechtschendingen die The Pirate Bay faciliteerde juridische bestreden kon en diende te worden, werd versterkt door... abonneren of dit artikel kopen.

De cloud in de rechtspraak

Luuk Jonker1

De cloud is hot. Steeds meer IT-diensten worden via cloud computing aangeboden.[2] En steeds meer bedrijven en instellingen schakelen over op zulke diensten, ook voor hun primaire processen. En de verwachting is dat die ontwikkeling zich de komende jaren alleen maar zal voortzetten. De technische aard van de oplossingen brengt met zich mee dat de taken en (als het goed is) de verantwoordelijkheden van de leverancier van de IT-diensten die via de cloud worden aangeboden, verschillen van de taken en verantwoordelijkheden bij de meer ‘klassiek’ uitgevoerde IT-diens... abonneren of dit artikel kopen.

Opinie - De strijd om de digitale lezer

Chantal van Dam en Menno Weij 1

Het zal u niet ontgaan zijn dat de handel in e-books volop in beweging is. Van het uitlenen van e-books door bibliotheken, het aanbieden van online abonnementen op e-books en tijdschriften, tot het doorverkopen van tweedehands e-books. Tom Kabinet was een van de eerste partijen die zich op deze markt begaf en zij beoogde op haar website een platform te creëren waarop tweedehands e-books gekocht en verkocht konden worden. Sinds de lancering van haar website heeft Tom Kabinet te stellen gehad met veel verzet van verschillende uitgevers. Slechts één dag na lancering wer... abonneren of dit artikel kopen.

Opinie - Cookies, hebben we er nog trek in?

Lisette Meij1

Er is veel ophef geweest over de cookiewet en het was al een tijdje bekend dat iedereen de cookieregels helemaal zat was. Bezoekers werden eindeloos verveeld met cookiemuren, banners en pop-ups. Ook de websites zelf zaten er niet op te wachten hun bezoekers met deze meldingen te bombarderen, dit is tenslotte een behoorlijke conversie-killer. Je kunt je afvragen of de ‘cookiewet’[2] haar doel, het beschermen van de privacy van bezoekers, wel wist te bereiken. Ondertussen is de cookiewet aangepast, en is het de vraag of het er sindsdien duidelijker op is geworden.Hoe zat het ook alw... abonneren of dit artikel kopen.

Gegevens doorgeven aande VS in het post-Safe Harbor tijdperk

Elisabeth Thole, Özer Zivali en Tina van der Linden1

Op 6 oktober 2015 maakte een baanbrekend arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in één klap een einde aan het Safe Harbor systeem.2 Ook al was deze uitkomst misschien niet geheel verrassend, de consequenties zijn toch wel gigantisch voor bedrijven die voor hun trans-Atlantische gegevensoverdracht leunden op het Safe Harbor systeem. In deze bijdrage gaan wij in op het arrest, dat de geschiedenis ingaat als het Safe Harbor arrest. Tevens brengen wij in kaart wat nu de alternatieven zijn voor data-exporteurs in het post-Safe Harbor tijdperk. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Onder redactie van Tina van der Linden-Smith, met medewerking van Kea Kroeks-de Raaij

148. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 oktober 2015 (leges omgevingsvergunning), ECLI:NL:GHSHE:2015:3888 Belastingrecht, bestuursrecht, elektronische bekendmaking, bekendmaking via internet, art. 139 Gemeentewet Gelet op de aangehaalde wetsgeschiedenis is de achtergrond van de wijziging van art. 139 van de Gemeentewet gelegen in het voorzien in de mogelijkheid en later de plicht van elektronische bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking, afkomst ig van decentrale overheden. De ... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van Herwin Roerdink

Nationaal Deponering handelsregister langs elektronische weg Op 8 december 2015 is het Wetsvoorstel tot Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg aangenomen door de Eerste Kamer. Dit voorstel bevat een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dat bescheiden zoals de jaarrekening uitsluitend langs elektronische weg mogen worden aangeleverd bij het handelsregister op een bij dat besl... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van Polo van der Putt

KPN moet concurrentie toelaten op netwerk KPN moet concurrerende aanbieders de komende drie jaar toegang blijven bieden tot zijn vaste koper- en glasvezelnetwerk. Dit is besloten door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in het Marktanalysebesluit ontbundelde toegang 2016 – 2019 d.d. 17 december 2015. Nederland heeft twee grote netwerken waarover consumenten kunnen internetten, tv kijken en bellen: het kabelnetwerk van Ziggo en het koper- en glasvezelnetwerk van KPN. ACM vindt twee aanbieders op de vaste telecommarkten te weinig om te kunnen spreken van gezonde concu... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Wildgroei aan regels?

Reinoud Westerdijk1

Het is bepaald een understatement om te zeggen dat het internet niet meer weg te denken valt uit het dagelijkse leven, van personen en bedrijven. Het is een bron van nieuws, meningen, reclame en alle andere denkbare soorten informatie. De klassieke media (kranten, tijdschriften, TV, radio) staan meer en meer onder druk door de gemakkelijke en instant manier waarop content via het internet wordt verspreid. Telefoneren doen we nog wel, maar dit kan ook via het internet, gratis, dus ook de telecommunicatiebedrijven merken duidelijk de rol die het internet speelt in hun primaire dienstverlen... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS