Tijdschrift voor Financieel Recht 2016 nr. 6

Geld toe op leningen is niet een natuurlijke zaak - Annotatie bij uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van 31 maart 2016

mr. Th. A. L. Kliebisch1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het zal niemand ontgaan zijn dat banken in Nederland de laatste jaren in de hoek zitten waar de klappen vallen. De nieuwste ontwikkeling: geld lenen van de bank en geld toe krijgen in plaats van rente betalen. Dit is de opmerkelijke uitkomst van een bindend adviesprocedure aangespannen door een aantal klanten van Achmea Bank N.V. (de rechtsopvolger van Staalbankiers N.V.) bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. De uitspraak dateert van 31 maart 2016 en echoot nog steeds na in bankenland. De desbetreffende bank had in december 2007 aan een aantal klanten krediet verleend waarbij de hoofdsom voor een deel in Zwitserse franken (CHF) werd verstrekt en voor een deel in euro's. Toen Zwitserland in januari 2015 de koppeling tussen CHF en de euro los liet, had dit twee gevolgen. De wisselkoers van CHF steeg aanzienlijk ten opzichte van de euro, terwijl het CHF LIBOR (rente)tarief relatief sterk daalde tot (per eind januari 2015) -1,016%. Diezelfde week richtte de bank een ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. Th. A. L. Kliebisch1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/13136

Verder in 2016 nr.6

 Systeemrelevant of niet?

Na de deconfiture van Lehman Brothers en de noodzakelijke overheidshulp voor verschillende financiële ondernemingen in de periode daarna, hebben toezichthouders wereldwijd aandacht besteed aan...

 Nudging in Finance - Verschuiving van het rationele naar het intuïtieve klantbelang in het Nederlandse toezicht

Sinds begin 2015 is in Nederland een verschuiving zichtbaar van het rationele naar het intuïtieve klantbelang in het toezicht op de financiële sector. De Nederlandse toezichthouder AFM lijkt hie...

 Het nieuwe opsporen en melden van marktmisbruik

De Market Abuse Regulation introduceert per 3 juli 2016 naast de reeds bestaande meldplicht aan de AFM van een redelijk vermoeden van marktmisbruik een actieve opsporingsplicht. Doeltreffende re...

 The SSM: legal hurdles in practice and the 2015 Annual Report

The ECB published its 2015 Annual Report on the Single Supervisory Mechanism in March 2016. In this article we will compare the ECB’s observations with the actual banking supervisory practi...

 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-143

(prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en drs. A. Adriaansen en mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. P.G. Salvadori, secretaris)Klacht ontvangen op: 8 juli 2015Ingesteld door : Consumenten

 Geld toe op leningen is niet een natuurlijke zaak - Annotatie bij uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van 31 maart 2016

Het zal niemand ontgaan zijn dat banken in Nederland de laatste jaren in de hoek zitten waar de klappen vallen. De nieuwste ontwikkeling: geld lenen van de bank en geld toe krijgen in plaats van re...

 Nieuws

Europese wet- en regelgevingPublicatie gedelegeerde verordeningen in verband met de Marktmisbruik verordening (MAR)Op 5 april 2016 is de gedelegeerde verordening (EU) 2016/522 van 17 december 2015 ...

 Rondom het nieuws - Follow the Money

Naar aanleiding van de cijfers van ING over het eerste kwartaal van 2016 kopte het FD op 10 mei 2016 ‘ING is dit jaar ruim € 100 mln meer kwijt aan toezicht’1 en ‘Lage ...