Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2016 nr. 4

Schade en aansprakelijkheid in het ROZ-model algemene voorwaarden kantoorruimte

mr. I. Kwak en mr. drs. D.H. de Witte1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In 2015 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) een nieuwe versie van de algemene voorwaarden behorende bij de huurovereenkomst bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW kantoorruimte (hierna: ROZ kantoorruimte 2015) gepubliceerd. In dit tijdschrift is eerder[2] een algemene uiteenzetting van dat nieuwe model gegeven. Daarna is een artikelenreeks gestart, waarin de algemene voorwaarden in het model per artikel worden besproken. Dit artikel heeft betrekking op de algemene voorwaarden die een nadere regeling inhouden over schade (art. 9) en aansprakelijkheid (art. 10). In beide bepalingen zijn verschillende deelonderwerpen geregeld. In deze bijdrage wordt per deelonderwerp besproken de wettelijke regeling, de algemene voorwaarde, in welk opzicht de algemene voorwaarde afwijkt van de wettelijke regeling, verschillen met de vorige versie van de algemene voorwaarden ROZ kantoorruimte uit 2003 (hierna: ROZ kantoorruimte 2003) en met de meest recente algemene voorwaarden bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW (hierna: ROZ winkelruimte 2012)[3] en de relevante jurisprudentie met enkele juridische aandachtspunten. Aan het slot volgt een evaluatie met enige suggesties voor huurder en verhuurder om al dan niet in de huurovereenkomst van de algemene voorwaarden 9 en 10 ROZ kantoorruimte 2015 af te wijken.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleidende opmerkingen

2. Gebrek: kennisgeving, termijn en schriftelijke bevestiging (art. 9.1)

2.1. Wettelijke regeling: art. 7:222 BW

2.2. Art. 9.1 ROZ kantoorruimte 2015

2.3. Art. 11.1, tweede zin ROZ kantoorruimte 2003 en art. 10.1 ROZ winkelruimte 2012

2.4. Jurisprudentie met een enkele opmerking

3. Aansprakelijkheid huurder voor schade aan het gehuurde (art. 10.1)

3.1. Wettelijke regeling

3.2. Art. 10.1 ROZ kantoorruimte 2015

3.3. Art. 11.3 ROZ kantoorruimte 2003 en art. 11.1 ROZ winkelruimte 2012

3.4. Jurisprudentie en een enkele opmerking

4. Passende maatregelen door huurder (art. 9.2)

4.1. Wettelijke regeling

4.2. Art. 9.2 ROZ kantoorruimte 2015

4.3. Art. 11.1 en 11.2 ROZ kantoorruimte 2003 en art. 10.2 ROZ winkelruimte 2012

4.4. Jurisprudentie en een enkele opmerking

5. Vrijwaring voor boetes (art. 10.2)

5.1. Wettelijke regeling

5.2. Art. 10.2 ROZ kantoorruimte 2015

5.3. Art. 11.4 ROZ kantoorruimte 2003 en art. 11.2 ROZ winkelruimte 2012

5.4. Jurisprudentie en een enkele opmerking

6. Exoneratie aansprakelijkheid verhuurder voor gebreken (art. 10.3 en 10.4)

6.1. Wettelijke regeling

6.2. Art. 10.3 en 10.4 ROZ kantoorruimte 2015

6.3. Art. 11.5, 11.6, 11.8 en 11.9 ROZ kantoorruimte 2003

6.4. Art. 10.3 en 10.4 ROZ winkelruimte 2012

6.5. Jurisprudentie en enige opmerkingen

7. Aandachtspunten bij opstellen huurovereenkomst

8. Slotsom

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. I. Kwak en mr. drs. D.H. de Witte1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/13379

Verder in 2016 nr.4

 Voorwoord

Onze hoofdredacteur Nathalie Amiel heeft mij gevraagd om bij haar afwezigheid wegens zwangerschapsverlof het voorwoord te schrijven.  In dit 'zomernummer' maar liefst drie artikelen in de ROZ...

 Huurprijswijziging in de ROZ modellen

Al sinds 1977 publiceert de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) model huurovereenkomsten met bijbehorende algemene bepalingen. In de huurrecht praktijk wordt van deze modellen veelvuldig ge...

 Schade en aansprakelijkheid in het ROZ-model algemene voorwaarden kantoorruimte

In 2015 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) een nieuwe versie van de algemene voorwaarden behorende bij de huurovereenkomst bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW kantoorruimte (hierna: ...

 Betalingen, boete, kosten en verzuim in de ROZ modellen

Al sinds 1977 publiceert de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) model huurovereenkomsten met bijbehorende algemene bepalingen. In de huurrechtpraktijk wordt van deze modellen veelvuldig gebruik gem...

 De juridische aspecten van het retail fenomeen ‘blurring’

De toename in branchevervaging tussen detailhandel en horeca, ook wel ‘blurring’ genoemd, is één van de retail trends van de afgelopen jaren. In dit artikel gaan wij nader in op de juridische as...