Tijdschrift voor Compliance 2016 nr. 4

Particuliere fraudebeheersing en privacy

mr. F.B.M. Olijslager

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij fraudebeheersing wordt vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde fraudecirkel. De fraudecirkel is een symbolische aanduiding van de logische bouwstenen voor fraudebeheersing door bedrijven en instellingen. De bouwstenen voor fraudebeheersing zijn: preventie, detectie, onderzoek en respons. Privacy speelt met name een rol bij onderzoek en respons. In dit artikel wordt het concept ‘privacy’ in relatie tot fraudebeheersing onderscheiden in ‘relationele privacy’ (de omgaan met de persoonlijke levenssfeer) en ‘informationele privacy’ (de omgang met persoonsgegevens). Bij fraudeonderzoek spelen met name de wettelijke bepalingen rondom de relationele privacy een rol terwijl bij frauderespons de wettelijke spelregels rondom informationele privacy van belang zijn.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. F.B.M. Olijslager
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/13404

Verder in 2016 nr.4

 Redactioneel. Compliance en privacy

Privacy is als aandachtsgebied continue in beweging. Door technologische ontwikkelingen worden steeds weer nieuwe vraagstukken opgeworpen, bijvoorbeeld rondom het gebruik van biometris...

 De tien belangrijkste veranderingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat brengen

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens hebben we vanaf dat moment niet meer te maken met de We...

 Hoe om te gaan met de meldplicht datalekken. Best practices uit de Telecomsector

De Wet Meldplicht Datalekken is een veelbesproken onderwerp de laatste tijd. Voor veel bedrijven is deze meldplicht een nieuw fenomeen die nieuwe en soms ingrijpend...

 We gaan de cloud in!

Van personeelsdossiers tot klantgegevens: steeds vaker staan persoonsgegevens die bedrijven verzamelen in de cloud. Het is vaak goedkoper en makkelijker. Echter, het is lang niet altij...

 Particuliere fraudebeheersing en privacy

Bij fraudebeheersing wordt vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde fraudecirkel. De fraudecirkel is een symbolische aanduiding van de logische bouwstenen voor fraudebeheersing door bedr...

 Biometrie: gemak & veiligheid definitief gecombineerd?

Biometrie, bekend van vingerafdrukken bij het opsporen van misdadigers, is al jaren een grote belofte voor toepassing in het domein van online dienstverlening. Privacy en veiligheidsvraagst...

 Kritisch over ... Jaarboek Compliance 2016

C.A. Wielenga (coörd. red.), Jaarboek Compliance 2016, een uitgave van het Nederlands Compliance Instituut, ISBN 978-94- 91252-19-8 (256 blz., incl. bijlagen waaronder een overzic...

 2-daagse cursus. Beïnvloedingstechnieken voor compliance officers. Kansen en uitdagingen

 Ik wil mijn invloed in gesprekken met allerlei (in- en externe) gesprekspartners vergroten  Ik wil stevige gesprekken kunnen voeren met behoud van een respectvolle verstandhoudin...