Compliance, Ethics & Sustainability

Voorheen tijdschrift voor Compliance

2016 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Joris J. Blaauw
Renske Fikkers
Karen F. Fluks
Emmeline van Heukelem
Arend Koper
Edward Nkune
Annemarije B. Schoonbeek
C. Sijstermans LLM
Marlon Straathof
Marijke Terpstra
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

Inleiding

Redactioneel. Compliance en privacy

Jörgen Hofstra

Privacy is als aandachtsgebied continue in beweging. Door technologische ontwikkelingen worden steeds weer nieuwe vraagstukken opgeworpen, bijvoorbeeld rondom het gebruik van biometrische gegevens en het gebruik van de cloud. Maar ook de Nederlandse en Europese wetgevers zitten niet stil. Begin dit jaar is de algemene meldplicht voor datalekken geïntroduceerd. En aan de horizon verschijnt alweer de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze en andere onderwerpen komen aan bod in het nummer dat voor u ligt. ...lees meer

Artikel

De tien belangrijkste veranderingen die de Algemene Verordening Gegevensbesch...

prof. mr. Gerrit-Jan Zwenne & mr. Laurens Mommers*

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens hebben we vanaf dat moment niet meer te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens, maar met nieuwe regels die in de hele Europese Unie gelijk zijn. Wat betekent dat? In deze bijdrage gaan we in op de tien belangrijkste veranderingen die de verordening met zich brengt. Inleiding De titel van deze bijdrage is misleidend. Althans, deze suggereert iets waarvan het maar de vraag is of we dat kunnen waarmaken. Want wat zijn de t... abonneren of dit artikel kopen.

Hoe om te gaan met de meldplicht datalekken. Best practices uit de Telecomsector

mr. Z. Abassi en drs. J. Jongenelen CIPP/E*

De Wet Meldplicht Datalekken is een veelbesproken onderwerp de laatste tijd. Voor veel bedrijven is deze meldplicht een nieuw fenomeen die nieuwe en soms ingrijpende verplichtingen met zich meebrengt. Als gevolg van de meldplicht is het dan ook zaak dat ieder bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt de interne organisatie op deze meldplicht aanpast en eventueel een nieuw meldproces inricht. Dit om tijdige melding bij de toezichthouder en eventuele betrokkenen te borgen. Geen enkel bedrijf wenst immers geconfronteerd te worden ... abonneren of dit artikel kopen.

We gaan de cloud in!

mr. R.H. Boekhorst en mr. E.L.V. ‘t Hart

Van personeelsdossiers tot klantgegevens: steeds vaker staan persoonsgegevens die bedrijven verzamelen in de cloud. Het is vaak goedkoper en makkelijker. Echter, het is lang niet altijd duidelijk wat er met de gegevens gebeurt, terwijl de afnemer van de clouddienst verantwoordelijk is voor al die gegevens. In dit artikel worden de verplichtingen van de afnemer besproken ten aanzien van het in de cloud zetten van al die gegevens en wordt – vanuit de praktijk bezien – een suggestie gegeven om ervoor te zorgen dat de afnemer van de clouddienst priva... abonneren of dit artikel kopen.

Particuliere fraudebeheersing en privacy

mr. F.B.M. Olijslager

Bij fraudebeheersing wordt vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde fraudecirkel. De fraudecirkel is een symbolische aanduiding van de logische bouwstenen voor fraudebeheersing door bedrijven en instellingen. De bouwstenen voor fraudebeheersing zijn: preventie, detectie, onderzoek en respons. Privacy speelt met name een rol bij onderzoek en respons. In dit artikel wordt het concept ‘privacy’ in relatie tot fraudebeheersing onderscheiden in ‘relationele privacy’ (de omgaan met de persoonlijke levenssfeer) en ‘informationele privacy... abonneren of dit artikel kopen.

Biometrie: gemak & veiligheid definitief gecombineerd?

ir. D. Lycklama, A.R.T. Stevens, MSc en D.W. Florijn, MSc

Biometrie, bekend van vingerafdrukken bij het opsporen van misdadigers, is al jaren een grote belofte voor toepassing in het domein van online dienstverlening. Privacy en veiligheidsvraagstukken staan terecht op de voorgrond. De afgelopen jaren heeft biometrie een grote vlucht kunnen nemen, mede door de grootschalige toepassing in mobiele devices. Gebruikers raken hiermee steeds meer vertrouwd, hetgeen een goede basis vormt voor de volgende generatie online beveiliging. De huidige paradigma’s van wachtwoorden en tokens zijn niet schaalbaar omdat gebrui... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Kritisch over ... Jaarboek Compliance 2016

prof. em. mr. Antoni Brack

C.A. Wielenga (coörd. red.), Jaarboek Compliance 2016, een uitgave van het Nederlands Compliance Instituut, ISBN 978-94- 91252-19-8 (256 blz., incl. bijlagen waaronder een overzicht van auteurs en redactieleden), Euro 69,= 1 abonneren of dit artikel kopen.

2-daagse cursus. Beïnvloedingstechnieken voor compliance officers. Kansen en ...

Kees Brandsma

 Ik wil mijn invloed in gesprekken met allerlei (in- en externe) gesprekspartners vergroten  Ik wil stevige gesprekken kunnen voeren met behoud van een respectvolle verstandhouding  Ik wil de ‘sterke’ kanten in mijn communicatiestijl maximaal benutten door mogelijke ‘nadelen’ die daarmee samenhangen te leren managen  Ik wil complexe overlegsituaties leren ‘lezen’ abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS