Tijdschrift voor Financieel Recht 2016 nr. 12

Insiders

mr. F.M.A. ’t Hart1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De marktmisbruikverordening bevat voor zogenaamde ‘insiders’ twee belangrijke verplichtingen. Ten eerste, de verplichting voor uitgevende instellingen om een lijst bij te houden van personen die over voorwetenschap beschikken. Ten tweede, de verplichting voor leidinggevende personen en aan hen nauw verbonden personen om transacties in (bepaalde) financiële instrumenten van hun eigen instelling te melden aan de toezichthouder. De verplichting voor uitgevende instellingen om terzake een gedragscode op te stellen, is komen te vervallen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Drie regimes voor insiders [1]

1.1. Het eerste regime

1.2. Tweede regime

1.3. Het derde regime

2. Vervanging eerste regime

3. Verplichte insiderslijst

3.1. Het begrip insiders

3.2. De insiderlijst

3.3. Het voorgeschreven format

4. Meldingsplicht leidinggevenden

4.1. Uitgevende instelling

4.2. Reikwijdte

4.3. Leidinggevenden en nauw verbonden personen

4.4. Openbaarmaking

4.5. Het voorgeschreven format

4.6. Gesloten periodes

4.7. Dubbele meldingsplicht?

5. Jurisprudentie

6. Slotbeschouwingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. F.M.A. ’t Hart1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/13732

Verder in 2016 nr.12

 Nieuwe regels marktmisbruik

De regelgeving op het gebied van marktmisbruik is ingrijpend gewijzigd. Sinds 3 juli 2016 is Europa aan nieuwe regelgeving onderworpen. Deze regelgeving bestaat in essentie uit een richtlijn en een...

 De reikwijdte van de verordening en richtlijn marktmisbruik

In deze bijdrage wordt de uitbreiding van de reikwijdte van de Verordening marktmisbruik en de Richtlijn marktmisbruik beschreven ten opzichte van de richtlijn marktmisbruik uit 2003. Daarbij wo...

 Insiders

De marktmisbruikverordening bevat voor zogenaamde ‘insiders’ twee belangrijke verplichtingen. Ten eerste, de verplichting voor uitgevende instellingen om een lijst bij te houden van persone...

 Mededelingsverbod en marktpeilingen

De Verordening marktmisbruik introduceert een nieuw regime voor het verrichten van marktpeilingen. Van een marktpeiling is bijvoorbeeld sprake indien een uitgevende instelling de belangstelling ...

 Market Abuse Regulation: de opsporings- en meldingsplicht

In deze bijdrage gaan de auteurs in op de volgende onderwerpen: (1) de reikwijdte van de opsporings- en meldingsplicht, (2) de inhoud van de verplichtingen en (3) praktische voorbeelden en tips ...

 Openbaarmaking van voorwetenschap volgens het nieuwe regime van de Verordening marktmisbruik

In deze bijdrage staat de voor uitgevende instellingen permanent geldende openbaarmakingsplicht van voorwetenschap centraal. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de samenstellende onderdele...

 Het civiel effect van de Marktmisbruikverordening

In deze bijdrage passeren de volgende vragen de revue: (1) mogen civiele rechters soepeler / strenger zijn dan de kernbepalingen uit MAR?; (2) wat is de invloed van de kernbepalingen uit MAR op ...

 De Verordening marktmisbruik in het economisch strafrecht

In de nieuwe Europese voorschriften inzake marktmisbruik wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan de strafrechtelijke handhaving. In Nederland zijn de kernbepalingen van de Verordening Marktmisb...