Tijdschrift voor Financieel Recht 2017 nr. 7/8

Voltooiing van de bankenunie: banken pakket voorstellen voor CRR2 en CRD5

prof. dr. B. P.M. Joosen1

Na amper een jaar voorbereidingstijd presenteert de Europese Commissie op 23 november 2016 het uitgebreide ‘Risk Reduction Measures’ wetgevingspakket voor vernieuwingen in de prudentiële regels en het toezicht op kredietinstellingen. De grote aantallen voorgestelde wijzigingen in diverse regelingen dienen evenzovele verschillende doelstellingen. Het pakket brengt, min of meer conform de bedoeling, de finale regeling van de leverage ratio en de bepalingen voor de net stable funding ratio, zijnde de regels voor middellange termijn liquiditeitsbeheer. Deze beide

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

hoofdstukken strekken ter voltooiing van de implementatie van Basel III. Ook wordt er een belangrijk nieuw hoofdstuk voor het toezicht op het marktrisico ingevoerd, ter vervanging van de oude (inmiddels al uit 1993 stammende) regelingen voor het kapitaliseren door banken ter beheersing van risico’s in de handel voor eigen rekening. Er vinden correcties plaats op de regels voor kapitaaleisen bij posities op wederpartijen in derivatentransacties, mede ter harmonisatie van de CRR-regels met het EMIR-regime. Er wordt voorts enige verlichting voorgesteld met betrekking tot de kapitaaleisen voor financieringen door banken van het midden- en kleinbedrijf en infrastructurele projecten, mede in het kader van de uitvoering van de Capital Markets Union agenda. Maar het meest ingrijpende gevolg van de voorgestelde regels betreft de aanpassingen in het zogenaamde ‘Pillar 2’ kader en de regelingen voor de dividenduitkeringen door banken (Maximum Distributable Amount). Deze aanpassing van de regels in Europa kent geen gelijke in andere delen van de wereld en verhoogt de facto de kapitaaleisen voor Europese banken met vele procenten.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Leverage Ratio

3. Net Stable Funding Ratio

4. Marktrisico en handel voor eigen rekening

5. Pillar 1 en Pillar 2 kapitaal en de Maximum Distributable Amount

6. Slotbeschouwingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. B. P.M. Joosen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/14382

Verder in 2017 nr.7/8

 Nieuw afwikkelingsregime als katalysator van Europese integratie

Op 7 juni heeft de Single Resolution Board (SRB) voor de eerste keer in zijn bestaan resolutiemaatregelen genomen. Op die dag heeft de SRB de aandelen van het Spaanse Banco Popular Español (...

 Herziening Wet op het financieel toezicht

Na tien jaar Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft), wordt overwogen om de structuur en de opzet van de cross-sectorale wet te herzien. Al vanaf het wetsvoorstel voor een functioneel model...

 Voltooiing van de bankenunie: banken pakket voorstellen voor CRR2 en CRD5

Na amper een jaar voorbereidingstijd presenteert de Europese Commissie op 23 november 2016 het uitgebreide ‘Risk Reduction Measures’ wetgevingspakket voor vernieuwingen in de prudentiële regels ...

 Transparantie van banken over gedrag en cultuur

Verantwoord gedrag en een gezonde cultuur binnen banken heeft zich positief ontwikkeld in recente jaren. De transparantie hierover eveneens, maar kan naar een hoger niveau worden getild indien d...

 De gevolgen van de EMIR op de ISDA Credit Support Annex voor niet-geclearde otc-derivaten (Deel II)

De EMIR Margin RTS verplicht partijen bij otc-derivatentransacties om onderpand uit te wisselen. In het vorige deel van dit tweeluik introduceerden we de ISDA Credit Support Annex, een standaard...

 De pluriforme betekenis van klant centraal

Het komt regelmatig voor dat de juridische betekenis van een begrip in het financiële toezicht niet duidelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de begrippen zorgplicht en belangenco...

 Annotatie - Handhaving bij uitbesteding in het VK en Nederland

Eind 2016 publiceerde DNB haar toezichtsplannen voor het jaar 2017.[2] DNB onderzoekt dit jaar hoe het is gesteld met de beheersing van uitbestedingsrisico’s. Zij richt zich met name op...

 Rondom het nieuws - Toezicht op toezicht: hoe functioneren de toezichthouders?

De afgelopen periode verscheen er een aantal rapporten over het toezicht op de financiële sector, die de indruk wekken dat de verschillende financiële toezichthouders hun zaakjes goed o...