Tijdschrift voor Financieel Recht 2017 nr. 7/8

De pluriforme betekenis van klant centraal

prof. mr. K.W.H. Broekhuizen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het komt regelmatig voor dat de juridische betekenis van een begrip in het financiële toezicht niet duidelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de begrippen zorgplicht en belangenconflict.2 Het geldt bij uitstek voor het fenomeen ‘klant centraal’. Er is geen helderheid over de precieze portee van dit begrip, ook al bestaat sinds de kredietcrisis eensgezindheid dát de klant centraal moet staan. Het gaat bij de onduidelijkheid niet zozeer om het enigszins semantische onderscheid tussen ‘klant centraal’ en ‘klantbelang centraal’,3 en ik gebruik die begrippen (hoe) dan ook zonder betekenisonderscheid door elkaar. Het gaat wél, in ieder geval vanuit juridisch gezichtspunt, om een fundamenteel vraagstuk over de wijze waarop door financiële ondernemingen met (de belangen van) klanten en andere stakeholders wordt omgegaan, respectievelijk moet worden omgegaan. Voordat ik uiteenzet dat klant centraal een ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Klant centraal: vanzelfsprekend (maar niet overduidelijk)

2.1. Commissie Maas

2.2. Gemengde reacties

2.3. Code Banken 2010

2.4. De bankierseed – en verdere verwarring

2.5. Via de Commissie Wijffels naar Toekomstgericht Bankieren

3. Het belang van (juridische) eenduidigheid

4. De pluriforme betekenis van klant centraal

5. Klantbelang en zorgplicht

5.1. De eerste betekenis van klant centraal: bilaterale zorgplichten

5.2. De tweede betekenis van klant centraal: holistische zorgplicht

6. Klantbelang en vennootschappelijk belang

6.1. Het uitgangspunt: klantbelang als (gewoon) deelbelang

6.2. Wat de Commissie Maas misschien bedoelde

6.3. De derde betekenis van klant centraal (of: wat de Commissie Maas eigenlijk bedoelde)

6.4. Het belang van de derde betekenis (naast de tweede betekenis)

7. Slotopmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. K.W.H. Broekhuizen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/14385

Verder in 2017 nr.7/8

 Nieuw afwikkelingsregime als katalysator van Europese integratie

Op 7 juni heeft de Single Resolution Board (SRB) voor de eerste keer in zijn bestaan resolutiemaatregelen genomen. Op die dag heeft de SRB de aandelen van het Spaanse Banco Popular Español (...

 Herziening Wet op het financieel toezicht

Na tien jaar Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft), wordt overwogen om de structuur en de opzet van de cross-sectorale wet te herzien. Al vanaf het wetsvoorstel voor een functioneel model...

 Voltooiing van de bankenunie: banken pakket voorstellen voor CRR2 en CRD5

Na amper een jaar voorbereidingstijd presenteert de Europese Commissie op 23 november 2016 het uitgebreide ‘Risk Reduction Measures’ wetgevingspakket voor vernieuwingen in de prudentiële regels ...

 Transparantie van banken over gedrag en cultuur

Verantwoord gedrag en een gezonde cultuur binnen banken heeft zich positief ontwikkeld in recente jaren. De transparantie hierover eveneens, maar kan naar een hoger niveau worden getild indien d...

 De gevolgen van de EMIR op de ISDA Credit Support Annex voor niet-geclearde otc-derivaten (Deel II)

De EMIR Margin RTS verplicht partijen bij otc-derivatentransacties om onderpand uit te wisselen. In het vorige deel van dit tweeluik introduceerden we de ISDA Credit Support Annex, een standaard...

 De pluriforme betekenis van klant centraal

Het komt regelmatig voor dat de juridische betekenis van een begrip in het financiële toezicht niet duidelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de begrippen zorgplicht en belangenco...

 Annotatie - Handhaving bij uitbesteding in het VK en Nederland

Eind 2016 publiceerde DNB haar toezichtsplannen voor het jaar 2017.[2] DNB onderzoekt dit jaar hoe het is gesteld met de beheersing van uitbestedingsrisico’s. Zij richt zich met name op...

 Rondom het nieuws - Toezicht op toezicht: hoe functioneren de toezichthouders?

De afgelopen periode verscheen er een aantal rapporten over het toezicht op de financiële sector, die de indruk wekken dat de verschillende financiële toezichthouders hun zaakjes goed o...