Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2017 nr. 3/4

Markt en Overheid

mr. M. Heijtmeijer-Broersen en mr. L. Ament

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Besluiten ACM

Internetconsultatie Wetsvoorstel Wet markt en overheid, https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingmarktenoverheid

Van vrijdag 1 september tot 27 oktober 2017 is het wetsvoorstel voor een gewijzigde Wet markt en overheid voor consultatie opengesteld. Op de consultatie zijn 24 openbare reacties gegeven.

Het doel van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Markt en Overheid is tweeledig: (i) het creëren van bestendig beleid voor situaties waarin overheden economische activiteiten verrichten en (ii) het verbeteren van de werking van de wet markt en overheid, door het verbeteren van het proces van gebruikmaking van de algemeenbelanguitzondering. Om dit te kunnen bereiken worden in het wetsvoorstel onder andere de volgende voorstellen gedaan: de algemeenbelanguitzondering in de wet markt en overheid (hoofdstuk 4b Mededingingswet) wordt aangescherpt via motiveringseisen, er worden meer inspraakmogelijkheden gecreëerd voor ondernemers en er wordt...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Besluiten ACM

Internetconsultatie Wetsvoorstel Wet markt en overheid, https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingmarktenoverheid

Rechtbank Rotterdam 31 augustus 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:6538

ACM 26 september 2017, besluit 16/012014 (voorheen 16.1257.29)

Rechtbank Rotterdam 14 september 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7003

Rechtbank Rotterdam 21 september 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7170

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. Heijtmeijer-Broersen en mr. L. Ament
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/14701

Verder in 2017 nr.3/4

 Redactioneel

Het is goed af en toe even stil te staan bij de vraag wat de (economische) rationale van de staatssteunregels is. In mijn woorden: het voorkomen van concurrentievervalsing door overheden die met be...

 World Duty Free, het selectiviteitscriterium van art. 107 VWEU: niet ruimer, wel duidelijker

Fiscale autonomie is een ‘hot topic’ in de EU. Formeel heeft de Europese Unie (‘EU’) weinig van doen met de regels van haar leden inzake (directe) belastingen.[2] Die autonomie biedt ru...

 Staatssteun in de havensector: vloek of zegen? Recente Europese beleidsinitiatieven en maatregelen in context

De Commissie focust zich in toenemende mate op de havensector als motor voor economische groei en regionale ontwikkeling in Europa. Zij heeft in dat verband de afgelopen tijd diverse beleidsinit...

 Europese Commissie

april t/m september 2017

 Markt en Overheid

Besluiten ACMInternetconsultatie Wetsvoorstel Wet markt en overheid, https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingmarktenoverheid Van vrijdag 1 september tot 27 oktober 2017 is het wetsvoorstel voor...