Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2017 nr. 3/4

Inleiding

Redactioneel

drs. M. Visser

Het is goed af en toe even stil te staan bij de vraag wat de (economische) rationale van de staatssteunregels is. In mijn woorden: het voorkomen van concurrentievervalsing door overheden die met belastinggeld individuele bedrijven steunen. Efficiënte ondernemingen die geen steun krijgen kunnen hierdoor op een oneigenlijke manier weggeconcurreerd worden, terwijl inefficiënte ‘zombie’-ondernemingen kunstmatig in leven worden gehouden met belastinggeld dat beter gebruikt had kunnen worden. De staatssteunregels zorgen er niet alleen voor dat concurrentie tussen ondernem... ...lees meer

Artikel

World Duty Free, het selectiviteitscriterium van art. 107 VWEU: niet ruimer, ...

mr. C.A.M. Lombert1

Fiscale autonomie is een ‘hot topic’ in de EU. Formeel heeft de Europese Unie (‘EU’) weinig van doen met de regels van haar leden inzake (directe) belastingen.[2] Die autonomie biedt ruimte voor fiscale concurrentie: lidstaten willen aantrekkelijk(er) zijn voor ondernemingen en investeerders en een, zogezegd, aangenaam vestigingsklimaat bieden. Deze ‘harmful tax competition’ is de Europese Commissie (‘de Commissie’) een doorn in het oog. Weinig animo bestaat er echter vanuit de lidstaten om daar met EU-regelgeving een einde aan te maken.[3... abonneren of dit artikel kopen.

Staatssteun in de havensector: vloek of zegen? Recente Europese beleidsinitia...

mr. S. J. Beeston, mr. P. Jansen en mr. K. I. Brink1

De Commissie focust zich in toenemende mate op de havensector als motor voor economische groei en regionale ontwikkeling in Europa. Zij heeft in dat verband de afgelopen tijd diverse beleidsinitiatieven ontplooid en maatregelen genomen waarbij het systeem van staatssteuncontrole centraal staat. Daarbij kiest de Commissie voor een aanpak die gestoeld is op twee met elkaar samenhangende pijlers. In de eerste plaats beoogt de Commissie een gelijk(er) speelveld tussen lidstaten te verwezenlijken door met het staatssteunrecht strijdige belastingvoordelen voor (overheids-)bedrijven in de haven... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

april t/m september 2017 abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. M. Heijtmeijer-Broersen en mr. L. Ament

Besluiten ACMInternetconsultatie Wetsvoorstel Wet markt en overheid, https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingmarktenoverheid Van vrijdag 1 september tot 27 oktober 2017 is het wetsvoorstel voor een gewijzigde Wet markt en overheid voor consultatie opengesteld. Op de consultatie zijn 24 openbare reacties gegeven. Het doel van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Markt en Overheid is tweeledig: (i) het creëren van bestendig beleid voor situaties waarin overheden economische activiteiten verrichten en (ii) het verbeteren van de werking van de wet markt en o... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Actualia

Actualiteiten

mr. M. de Wit

Cursussen / SeminarsEssentials of State Aid Law and ProceduresDatum: 5-6 februari 2018, Brussel. Organisator: LexxionThe Rights and Duties of State Aid BeneficiariesDatum: 8-9 maart 2018, Lissabon. Organisator: LexxionState Aid from A to ZDatum: 21-23 maart 2018, Nice. Organisator: LexxionEStAL Seminar: Mapping the Boundaries of the MarketDatum: 12-14 april 2018, Rome. Organisator: LexxionStaatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoedDatum: 17 en 24 ap... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS