Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2017 nr. 3/4

Staatssteun in de havensector: vloek of zegen? Recente Europese beleidsinitiatieven en maatregelen in context

mr. S. J. Beeston, mr. P. Jansen en mr. K. I. Brink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Commissie focust zich in toenemende mate op de havensector als motor voor economische groei en regionale ontwikkeling in Europa. Zij heeft in dat verband de afgelopen tijd diverse beleidsinitiatieven ontplooid en maatregelen genomen waarbij het systeem van staatssteuncontrole centraal staat. Daarbij kiest de Commissie voor een aanpak die gestoeld is op twee met elkaar samenhangende pijlers. In de eerste plaats beoogt de Commissie een gelijk(er) speelveld tussen lidstaten te verwezenlijken door met het staatssteunrecht strijdige belastingvoordelen voor (overheids-)bedrijven in de havensector aan banden te leggen. In de tweede plaats voert de Commissie, voortbordurend op het State Aid Modernisation-programma, in toenemende mate een actief Europees economisch beleid in de havensector via het systeem van vrijstellingen. Hierdoor mogen bepaalde steunmaatregelen toch ten uitvoer mogen gebracht. In deze bijdrage worden deze recente ontwikkelingen in kaart gebracht en in hun juridisch en beleidsmatige context geplaatst. Daarbij wordt specifiek ingegaan op de impact voor de Nederlandse zeehavens.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Diverse recente ontwikkelingen[1]

2. Eerste pijler: naar een gelijk speelveld?

2.1. Staatssteunregels in de havensector

2.2. Beschikkingspraktijk Europese Commissie

2.3. De EU-havenverordening

3. De tweede pijler: de AGVV

4. Slotbeschouwingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S. J. Beeston, mr. P. Jansen en mr. K. I. Brink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/14698

Verder in 2017 nr.3/4

 Redactioneel

Het is goed af en toe even stil te staan bij de vraag wat de (economische) rationale van de staatssteunregels is. In mijn woorden: het voorkomen van concurrentievervalsing door overheden die met be...

 World Duty Free, het selectiviteitscriterium van art. 107 VWEU: niet ruimer, wel duidelijker

Fiscale autonomie is een ‘hot topic’ in de EU. Formeel heeft de Europese Unie (‘EU’) weinig van doen met de regels van haar leden inzake (directe) belastingen.[2] Die autonomie biedt ru...

 Staatssteun in de havensector: vloek of zegen? Recente Europese beleidsinitiatieven en maatregelen in context

De Commissie focust zich in toenemende mate op de havensector als motor voor economische groei en regionale ontwikkeling in Europa. Zij heeft in dat verband de afgelopen tijd diverse beleidsinit...

 Europese Commissie

april t/m september 2017

 Markt en Overheid

Besluiten ACMInternetconsultatie Wetsvoorstel Wet markt en overheid, https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingmarktenoverheid Van vrijdag 1 september tot 27 oktober 2017 is het wetsvoorstel voor...