Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018 nr. 1

Fosfaatrechten en pacht; een eerste verkenning

mr. H.A. Verbakel – van Bommel en mr. G.M.F. Snijders1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

Met een wijziging van de Meststoffenwet is op 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten in werking getreden.2 De wetswijziging vormt de basis voor een nieuw vermogensrecht in de agrarische sector, meer in het bijzonder de melkveehouderij.

Fosfaatrechten zijn verhandelbaar, hetgeen betekent dat er in de praktijk een waarde aan toegekend zal worden. Dit heeft tot gevolg dat niet alleen (melk)veehouders zich met dit nieuwe stelsel bezighouden, maar dat ook andere partijen geïnteresseerd zijn. Zo laait onder andere de discussie tussen verpachters en pachters op, wie van hen tot de met een pachtobject samenhangende fosfaatrechten is gerechtigd.

Bruil heeft in zijn Kort & Bondig van september 20163 een aanzet gegeven voor het geheel opnieuw doordenken van de relatie tussen productierechten en pacht. In dat kader heeft hij onder andere aangevoerd dat productiequota in ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Hoofdlijnen stelsel van fosfaatrechten

1.1. Wijziging Meststoffenwet

1.2. Initiële toekenning

2. Productierechten en pacht; de rechtspraak tot dusverre

2.1. Melkquotum

2.2. Varkensrechten

2.3. Toeslagrechten

2.4. Fifty-fifty-verdeling

3. Fosfaatrechten en pacht

3.1. Continuïteit tussen melkquotum en fosfaatrechten?

3.2. Fosfaatrechten en pacht volgens de lijnen van de Nederlandse rechtspraak tot dusverre

3.3. Fosfaatrechten en grond

3.4. Fosfaatrechten en gebouwen

3.5. Fosfaatrecht 100% voor de landbouwer

4. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. H.A. Verbakel – van Bommel en mr. G.M.F. Snijders1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/14728

Verder in 2018 nr.1

 Het fosfaatreductieplan: inhouding geldsommen op melkgeld juridisch toelaatbaar?

Ingevolge art. 8 lid 2 van het Fosfaatreductieplan worden de op grond van dat plan verschuldigde geldsommen voor veehouders die melk leveren aan een zuivelfabriek geïnd door middel van inho...

 Fosfaatrechten en pacht; een eerste verkenning

  Met een wijziging van de Meststoffenwet is op 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten in werking getreden.[2] De wetswijziging vormt de basis voor een nieuw vermogensrecht in de agrar...

 Fiscale Kroniek 2017

Graag zet ik de traditie voort van het publiceren van een kroniek van het agro-fiscale recht in het afgelopen jaar.Hierbij zal ik ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen in 2017 op het ge...