Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018 nr. 1

Fiscale Kroniek 2017

mr. A. Verduijn RB1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Graag zet ik de traditie voort van het publiceren van een kroniek van het agro-fiscale recht in het afgelopen jaar.Hierbij zal ik ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen in 2017 op het gebied van fiscale regelgeving en jurisprudentie betrekking hebbend op de land- en tuinbouw. Op onderdelen zal daarin een doorkijk naar 2018 besloten liggen.Deze kroniek behelst feitelijk de uitgeschreven versie van de presentatie die ik gehouden heb op de Actualiteitendag agrarisch recht van 12 januari 2018 op Papendal te Arnhem.Achtereenvolgens zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:1. Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III2. Het fosfaatreductieplan en de introductie van fosfaatrechten3. De afschaffing van de landbouwregeling in de omzetbelasting4. De landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting5. Beleidsevaluaties Natuurschoonwet en regelingen voor bos en natuur6. Duurzame energie: zon op land7. Jurisprudentie8. Slot

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III

2. Het fosfaatreductieplan en de introductie van fosfaatrechten

3. De afschaffing van de landbouwregeling in de omzetbelasting

4. De landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting

5. Beleidsevaluaties Natuurschoonwet en regelingen voor bos en natuur

6. Duurzame energie: zon op land

7. Jurisprudentie

8. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. Verduijn RB1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/14729

Verder in 2018 nr.1

 Het fosfaatreductieplan: inhouding geldsommen op melkgeld juridisch toelaatbaar?

Ingevolge art. 8 lid 2 van het Fosfaatreductieplan worden de op grond van dat plan verschuldigde geldsommen voor veehouders die melk leveren aan een zuivelfabriek geïnd door middel van inho...

 Fosfaatrechten en pacht; een eerste verkenning

  Met een wijziging van de Meststoffenwet is op 1 januari 2018 een stelsel van fosfaatrechten in werking getreden.[2] De wetswijziging vormt de basis voor een nieuw vermogensrecht in de agrar...

 Fiscale Kroniek 2017

Graag zet ik de traditie voort van het publiceren van een kroniek van het agro-fiscale recht in het afgelopen jaar.Hierbij zal ik ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen in 2017 op het ge...