Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2017 nr. 5/6

Het mededelen van voorwetenschap: een probleem of een recht?

mr. P.D. Duyx1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij marktmisbruikbestrijding worden steeds zwaardere punitieve middelen ingezet.2 Deze bestrijding betekent dus kennelijk veel. Maar wat rechtvaardigt dit scherper handhavingsklimaat nu echt? Dit is aanleiding om het verbod op het wederrechtelijk meedelen van voorwetenschap (‘het mededelingsverbod’) hieronder nader te onderzoeken. Daarbij wil ik een aanzet geven voor een nader kader bij het mededelingsverbod, waarbij economische welvaartmaximalisatie meer centraal staat. In paragraaf 2 vat ik eerst het huidige kader van het mededelingsverbod samen, met daarin eveneens een algemeen voorbehoud bij mijn onderzoek. De paragrafen daarna geven verdere kleuring aan het mededelingsverbod. In paragraaf 3 stel ik als voorvraag: wat is het bestaansrecht van voorwetenschap? Met andere woorden, waarom hoeft voorwetenschap niet altijd openbaargemaakt te worden? Kan uit dat bestaansrecht van voorwetenschap worden afgeleid wanneer en waarom voorwetenschap mag worden medege...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Juridisch kader

3. Het bestaansrecht van voorwetenschap en een nader kader voor het mededelingsverbod

4. Aard van het mededelingsverbod

5. De doelen van de Verordening vereisen een equilibrium

6. Een tussenstap: waar staan we nu?

7. Marktwerking

8. Nadere invulling van de uitzondering op het mededelingsverbod

9. Uitleiding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.D. Duyx1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/14746

Verder in 2017 nr.5/6

 Voorwoord - Over twijfel en vertwijfeling

Beste lezers, De wereld is een onzekere plaats, ook voor ondernemingen. Samen proberen we de chaos te ordenen, bijvoorbeeld met sanctierecht. Een complexer wordend kader voor een complexer wordend...

 Het mededelen van voorwetenschap: een probleem of een recht?

Bij marktmisbruikbestrijding worden steeds zwaardere punitieve middelen ingezet.[2] Deze bestrijding betekent dus kennelijk veel. Maar wat rechtvaardigt dit scherper handhavingsklimaat ...

 Bescherm de goede trouw, ook bij witwassen

De Nederlandse strafbepalingen inzake witwassen, art. 420bis tot en met 420quinquies Sr, zijn in 2001 ingevoerd naar aanleiding van vier Europese witwasrichtlijnen.[2]Nederland heeft er...

 Omgaan met omkopingsincidenten: intern onderzoek en afdoening

De afgelopen jaren is de internationale aanpak en bestrijding van omkoping aanzienlijk toegenomen. Aan die trend lijkt voorlopig geen einde te komen. Integendeel, 2016 was een ‘record b...

 To exit or not to exit. Wanneer kan een bank afscheid nemen van een klant?

Met enige regelmaat worden er rechterlijke uitspraken gepubliceerd over banken die afscheid willen nemen van een klant omdat de bank twijfels heeft over diens integriteit. De jurisprud...

 Sleepwet

Op 1 November 2017 heeft de Kiesraad bekendgemaakt dat voldoende ondersteuningsverklaringen waren binnengekomen om het houden van een raadgevend referendum te rechtvaardigen[2] over de Wet op de In...