Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2017 nr. 5/6

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. M. Altena
mr. C. M.I. van Asperen-de Boer
mr. H. J. Bisscheroux
mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. drs. S.R. van Breukelen
mr. T. Felix
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. M.A. Loenen
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. R.J.M. de Rijck
mr. J.S. Roepnarain
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. A. E. Wilbrink
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.A. Van Bavel
mr. L.J. Bergsma
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. S.A. Eckhardt
mr. J.G. Geertsma
mr. C.A.M. Janssen
mr. S.D. de Jong
mr. D.J.E. de Kruif
mr. drs. L.J. Leijten
mr. T.S.E. van Nispen
mr. O.S. Pluimer
mr. E.Y van Schaik

Redactiesecretaris(sen)

mr. L.M. Hermans

 

Inleiding

Voorwoord - Over twijfel en vertwijfeling

Philip Reeser Cuperus

Beste lezers, De wereld is een onzekere plaats, ook voor ondernemingen. Samen proberen we de chaos te ordenen, bijvoorbeeld met sanctierecht. Een complexer wordend kader voor een complexer wordende samenleving. Complex genoeg zelfs om gespecialiseerde juristen tot vertwijfeling te brengen, ook ondergetekende. Hoe kunnen wij alle ontwikkelingen bijbenen zonder ten prooi te vallen aan die vertwijfeling? Ik heb daar een idee over, al twijfel ik nog. Sta mij toe kort uit te wijden. Een goed gevoerde maatschappelijke discours biedt een waarborg tegen de onbezonnen uitwassen van een do... ...lees meer

Artikel

Het mededelen van voorwetenschap: een probleem of een recht?

mr. P.D. Duyx1

Bij marktmisbruikbestrijding worden steeds zwaardere punitieve middelen ingezet.[2] Deze bestrijding betekent dus kennelijk veel. Maar wat rechtvaardigt dit scherper handhavingsklimaat nu echt? Dit is aanleiding om het verbod op het wederrechtelijk meedelen van voorwetenschap (‘het mededelingsverbod’) hieronder nader te onderzoeken. Daarbij wil ik een aanzet geven voor een nader kader bij het mededelingsverbod, waarbij economische welvaartmaximalisatie meer centraal staat. In paragraaf 2 vat ik eerst het huidige kader van het mededelingsverbod samen, met daarin evene... abonneren of dit artikel kopen.

Bescherm de goede trouw, ook bij witwassen

mr. C.T. van Weerd en mr. D.J.P. van Omme1

De Nederlandse strafbepalingen inzake witwassen, art. 420bis tot en met 420quinquies Sr, zijn in 2001 ingevoerd naar aanleiding van vier Europese witwasrichtlijnen.[2]Nederland heeft ervoor gekozen om verder te gaan dan nodig. In zowel art. 420bis Sr (opzetwitwassen) als art. 420quater Sr (schuldwitwassen) wordt ook de verkrijger te goeder trouw strafbaar gesteld die pas verneemt dat het voorwerp uit misdrijf afkomstig is na de verkrijging. De richtlijnen eisen daarentegen slechts dat deze wetenschap/het vermoeden er is op het moment van het verkrijgen van het... abonneren of dit artikel kopen.

Omgaan met omkopingsincidenten: intern onderzoek en afdoening

mr. D. Živković 1

De afgelopen jaren is de internationale aanpak en bestrijding van omkoping aanzienlijk toegenomen. Aan die trend lijkt voorlopig geen einde te komen. Integendeel, 2016 was een ‘record breaking year’ voor wat betreft handhaving in de Verenigde Staten (VS) onder de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)[2] en ook in andere landen, waaronder Nederland, staat de vervolging van omkoping onverminderd hoog op de agenda.[3] Nationale opsporingsinstanties en toezichthouders (hierna gezamenlijk: autoriteiten) uit verschillende landen werken steeds nau... abonneren of dit artikel kopen.

To exit or not to exit. Wanneer kan een bank afscheid nemen van een klant?

mr. drs. M.J. Bökkerink1

Met enige regelmaat worden er rechterlijke uitspraken gepubliceerd over banken die afscheid willen nemen van een klant omdat de bank twijfels heeft over diens integriteit. De jurisprudentie laat over het algemeen zien dat het niet eenvoudig is voor een bank om een bestaande klant de deur te wijzen. Zo waren er enkele jaren geleden veel zaken rondom coffeeshops waaruit duidelijke jurisprudentie kwam dat het enkel hebben van twijfels rondom de integriteit van een klant niet voldoende is; er zullen concrete zwaarwegende integriteitrisico’s moeten zijn. Recentelijk zijn... abonneren of dit artikel kopen.

Sleepwet

mr. B.W. Newitt1

Op 1 November 2017 heeft de Kiesraad bekendgemaakt dat voldoende ondersteuningsverklaringen waren binnengekomen om het houden van een raadgevend referendum te rechtvaardigen[2] over de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 2017 (WIV 2017),[3] inmiddels ook wel bekend als de ‘Sleepwet’. Dit is sinds de inwerkingtreding van de Wet Raadgevend Referendum in juli 2015[4] slechts de tweede keer dat de drempel van 300.000 geldige steunbetuigingen voor het referendum (ruimschoots)[5] is gehaald. Het zal vermoedelijk overigens ook de laatste keer zijn, nu de coalitie in het regeerakkoord ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht: arbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. E.Z. Perez en mr. F.A. Dudok van HeelJurisprudentieRechtbank Rotterdam 16 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:8987Een chemisch bedrijf uit Rotterdam wordt vervolgd voor haar betrokkenheid bij twee incidenten die plaats hebben gevonden tijdens werkzaamheden aan haar installaties. Ter zake een incident waarbij op 16 april 2013 door twee monteurs chloorgas is ingeademd wordt het bedrijf vervolgd voor overtreding van art. 9.2.1.2 Wet Milieubeheer, ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS