Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2017 nr. 5/6

Omgaan met omkopingsincidenten: intern onderzoek en afdoening

mr. D. Živković 1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De afgelopen jaren is de internationale aanpak en bestrijding van omkoping aanzienlijk toegenomen. Aan die trend lijkt voorlopig geen einde te komen. Integendeel, 2016 was een ‘record breaking year’ voor wat betreft handhaving in de Verenigde Staten (VS) onder de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)2 en ook in andere landen, waaronder Nederland, staat de vervolging van omkoping onverminderd hoog op de agenda.3 Nationale opsporingsinstanties en toezichthouders (hierna gezamenlijk: autoriteiten) uit verschillende landen werken steeds nauwer samen en gaan steeds vaker over tot gecoördineerde afdoening van buitenlandse omkopingszaken.

Een sprekend voorbeeld van dergelijk parallel optreden met betrokkenheid van Nederland is de omkopingsaffaire rond de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova en diverse telecombedrijven. Deze kwestie werd vanaf 2013 parallel onderzocht door de FIOD en door de Amerikaanse

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Intern onderzoek bij vermoedens van omkoping

2.1. Redenen voor het doen van onderzoek

2.2. Omvang en uitvoering van het onderzoek

3. Dataonderzoek en interviews

3.1. Dataonderzoek

3.2. Interviews

4. Rapportage en verschoningsrecht

4.1. Rapportage onderzoeksbevindingen: vastlegging in onderzoeksrapport?

4.2. Verschoningsrecht

5. Vervolgstappen – melding en afdoening

5.1. Vrijwillig melden of niet melden?

5.2. Afdoeningsmodaliteiten: transactie of vervolging?

6. Afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. D. Živković 1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/14748

Verder in 2017 nr.5/6

 Voorwoord - Over twijfel en vertwijfeling

Beste lezers, De wereld is een onzekere plaats, ook voor ondernemingen. Samen proberen we de chaos te ordenen, bijvoorbeeld met sanctierecht. Een complexer wordend kader voor een complexer wordend...

 Het mededelen van voorwetenschap: een probleem of een recht?

Bij marktmisbruikbestrijding worden steeds zwaardere punitieve middelen ingezet.[2] Deze bestrijding betekent dus kennelijk veel. Maar wat rechtvaardigt dit scherper handhavingsklimaat ...

 Bescherm de goede trouw, ook bij witwassen

De Nederlandse strafbepalingen inzake witwassen, art. 420bis tot en met 420quinquies Sr, zijn in 2001 ingevoerd naar aanleiding van vier Europese witwasrichtlijnen.[2]Nederland heeft er...

 Omgaan met omkopingsincidenten: intern onderzoek en afdoening

De afgelopen jaren is de internationale aanpak en bestrijding van omkoping aanzienlijk toegenomen. Aan die trend lijkt voorlopig geen einde te komen. Integendeel, 2016 was een ‘record b...

 To exit or not to exit. Wanneer kan een bank afscheid nemen van een klant?

Met enige regelmaat worden er rechterlijke uitspraken gepubliceerd over banken die afscheid willen nemen van een klant omdat de bank twijfels heeft over diens integriteit. De jurisprud...

 Sleepwet

Op 1 November 2017 heeft de Kiesraad bekendgemaakt dat voldoende ondersteuningsverklaringen waren binnengekomen om het houden van een raadgevend referendum te rechtvaardigen[2] over de Wet op de In...