Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2017 nr. 5/6

To exit or not to exit. Wanneer kan een bank afscheid nemen van een klant?

mr. drs. M.J. Bökkerink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met enige regelmaat worden er rechterlijke uitspraken gepubliceerd over banken die afscheid willen nemen van een klant omdat de bank twijfels heeft over diens integriteit. De jurisprudentie laat over het algemeen zien dat het niet eenvoudig is voor een bank om een bestaande klant de deur te wijzen. Zo waren er enkele jaren geleden veel zaken rondom coffeeshops waaruit duidelijke jurisprudentie kwam dat het enkel hebben van twijfels rondom de integriteit van een klant niet voldoende is; er zullen concrete zwaarwegende integriteitrisico’s moeten zijn. Recentelijk zijn er uitspraken gepubliceerd waaruit duidelijk wordt dat er ook bij de cliënt een plicht ligt om mee te werken aan het cliëntenonderzoek dan wel om aanvullende maatregelen te treffen om integriteitrisico’s weg te nemen.

In dit artikel zal ik bekijken in hoeverre de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft) ruimte geven om ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wetgeving

3. Jurisprudentie omtrent coffeeshops

4. Andere casus

5. Plichten cliënt

6. Gevolg melden ongebruikelijke transacties

7. Zorgplicht bij melden ongebruikelijke transacties

8. Concluderend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. M.J. Bökkerink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/14749

Verder in 2017 nr.5/6

 Voorwoord - Over twijfel en vertwijfeling

Beste lezers, De wereld is een onzekere plaats, ook voor ondernemingen. Samen proberen we de chaos te ordenen, bijvoorbeeld met sanctierecht. Een complexer wordend kader voor een complexer wordend...

 Het mededelen van voorwetenschap: een probleem of een recht?

Bij marktmisbruikbestrijding worden steeds zwaardere punitieve middelen ingezet.[2] Deze bestrijding betekent dus kennelijk veel. Maar wat rechtvaardigt dit scherper handhavingsklimaat ...

 Bescherm de goede trouw, ook bij witwassen

De Nederlandse strafbepalingen inzake witwassen, art. 420bis tot en met 420quinquies Sr, zijn in 2001 ingevoerd naar aanleiding van vier Europese witwasrichtlijnen.[2]Nederland heeft er...

 Omgaan met omkopingsincidenten: intern onderzoek en afdoening

De afgelopen jaren is de internationale aanpak en bestrijding van omkoping aanzienlijk toegenomen. Aan die trend lijkt voorlopig geen einde te komen. Integendeel, 2016 was een ‘record b...

 To exit or not to exit. Wanneer kan een bank afscheid nemen van een klant?

Met enige regelmaat worden er rechterlijke uitspraken gepubliceerd over banken die afscheid willen nemen van een klant omdat de bank twijfels heeft over diens integriteit. De jurisprud...

 Sleepwet

Op 1 November 2017 heeft de Kiesraad bekendgemaakt dat voldoende ondersteuningsverklaringen waren binnengekomen om het houden van een raadgevend referendum te rechtvaardigen[2] over de Wet op de In...