Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2017 nr. 5/6

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. E.Z. Perez en mr. F.A. Dudok van Heel

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam 16 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:8987

Een chemisch bedrijf uit Rotterdam wordt vervolgd voor haar betrokkenheid bij twee incidenten die plaats hebben gevonden tijdens werkzaamheden aan haar installaties.

Ter zake een incident waarbij op 16 april 2013 door twee monteurs chloorgas is ingeademd wordt het bedrijf vervolgd voor overtreding van art. 9.2.1.2 Wet Milieubeheer, door het onvoldoende naleven van de procedures en instructies voor de beheersing van de veiligheid en het daardoor opzettelijk niet nemen van alle maatregelen ter voorkoming of beperking van gevaar, alsmede voor overtreding van art. 17.2 Wet Milieubeheer, door voornoemd ongeval niet zo spoedig mogelijk te melden aan het bevoegde bestuursorgaan.

Ter zake een incident waarbij op 10 januari 201...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam 16 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:8987

Rechtbank Amsterdam 4 december 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:8896, ECLI:NL:RBAMS:2017:8897, ECLI:NL:RBAMS:2017:8905, ECLI:NL:RBAMS:2017:8911

Economisch strafrecht: milieu

Jurisprudentie

Hof Den Haag 22 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2815

Rechtbank Amsterdam 27 september 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7065

Hoge Raad 31 oktober 2017, ECLI:HR:2017:2796

Rechtbank Rotterdam 31 augustus 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7233

Rechtbank Noord-Nederland 23 oktober 2017 ECLI:NL:RBNNE:2017:4008

Financieel strafrecht

Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9514

Rechtbank Amsterdam 23 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5004

Rechtbank Rotterdam 3 augustus 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7264

Ontneming

Jurisprudentie

Hoge Raad 5 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2258

Hoge Raad 26 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2496

Hoge Raad 10 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2578

Toezichthouders

Wet- en regelgeving

Voorstel Implementatiewet Vierde Anti-witwasrichtlijn naar Tweede Kamer

Nieuws

Wijziging Vrijstellingsregeling prospectusplicht per 1 oktober 2017

Jaarverslag AFM 2016 gepubliceerd

Zorgen AFM over mogelijkheid witwassen bij vergunningplichtvrije beleggingsinstellingen

Jurisprudentie

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 3 juli 2017, ECLI:NL:CBB:2017:204

Rechtbank (Rb.) Den Haag 12 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7968

CBb 28 maart 2017, ECLI:NL:CBB:2017:112

CBb 28 maart 2017, ECLI:NL:CBB:2017:309

Rb. Rotterdam 26 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:3150

Vz. Rb. Rotterdam 22 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:6838

CBb 26 juli 2017, ECLI:NL:CBB:2017:284

CBb 12 oktober 2017, ECLI:NL:CBB:2017:326 en 327 (Functiescheiding AFM)

CBb 12 oktober 2017, ECLI:NL:CBB:2017:327

CBb 20 juli 2017, ECLI:NL:CBB:2017:274

Rb. Rotterdam 3 augustus 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7264

Witwassen

Jurisprudentie

EHRM 1 juni 2017, nr. 23572/07, ECLI:CE:ECHR:2017:0502DEC00235720 (Zschüschen t. België)

Hoge Raad 27 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1157 (met conclusie A-G A.E. Harteveld 18 april 2017, ECLI:NL:PHR:2017:537)

Gerechtshof Amsterdam 11 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3873

Hoge Raad 26 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2499 (met conclusie A-G F.W. Bleichrodt 27 juni 2017, ECLI:NL:PHR:2017:972)

Rechtbank Amsterdam 7 juni 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:9796

Rechtbank Rotterdam 19 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2989

Hoge Raad 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4297

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6347

Hoge Raad 5 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2258

Rechtbank Amsterdam 1 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3404

Gerechtshof Amsterdam 13 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2971

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 september 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8224

Overige actualiteiten

Stand van zaken implementatie vierde anti-witwasrichtlijn

Rapporten over melden

Verwerping van de zwarte lijst landen met risico op witwassen door het Europees Parlement

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/14751

Verder in 2017 nr.5/6

 Voorwoord - Over twijfel en vertwijfeling

Beste lezers, De wereld is een onzekere plaats, ook voor ondernemingen. Samen proberen we de chaos te ordenen, bijvoorbeeld met sanctierecht. Een complexer wordend kader voor een complexer wordend...

 Het mededelen van voorwetenschap: een probleem of een recht?

Bij marktmisbruikbestrijding worden steeds zwaardere punitieve middelen ingezet.[2] Deze bestrijding betekent dus kennelijk veel. Maar wat rechtvaardigt dit scherper handhavingsklimaat ...

 Bescherm de goede trouw, ook bij witwassen

De Nederlandse strafbepalingen inzake witwassen, art. 420bis tot en met 420quinquies Sr, zijn in 2001 ingevoerd naar aanleiding van vier Europese witwasrichtlijnen.[2]Nederland heeft er...

 Omgaan met omkopingsincidenten: intern onderzoek en afdoening

De afgelopen jaren is de internationale aanpak en bestrijding van omkoping aanzienlijk toegenomen. Aan die trend lijkt voorlopig geen einde te komen. Integendeel, 2016 was een ‘record b...

 To exit or not to exit. Wanneer kan een bank afscheid nemen van een klant?

Met enige regelmaat worden er rechterlijke uitspraken gepubliceerd over banken die afscheid willen nemen van een klant omdat de bank twijfels heeft over diens integriteit. De jurisprud...

 Sleepwet

Op 1 November 2017 heeft de Kiesraad bekendgemaakt dat voldoende ondersteuningsverklaringen waren binnengekomen om het houden van een raadgevend referendum te rechtvaardigen[2] over de Wet op de In...