Tijdschrift voor Curatoren 2018 nr. 1

Het Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement: nieuwe kansen en mogelijkheden van de WHOA

mr. K.C. Mensink en mr. M.M. Dellebeke1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op 5 september 2017 een gewijzigd wetsvoorstel voor de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ter consultatie gepresenteerd (‘WHOA’).2 De consultatiefase is op 1 december 2017 geëindigd.3 De WHOA maakt deel uit van het Programma Herijking Faillissementsrecht.4 Dit programma rust op drie pijlers: (i) fraudebestrijding, (ii) versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven en (iii) modernisering van de faillissementsprocedure.5 De WHOA is, net als het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I (invoering van een wettelijke basis voor het pre pack faillissement), onderdeel van de tweede pijler: versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven.

Hieronder gaan wij allereerst in op de achtergrond en aanleiding voor de WHOA (1400073811 1). Daarna beschrijven wij de WHOA op hoofdlijnen (1400073811 2). In de daaropvolgende paragraaf zetten wij uiteen hoe de WHOA zich verhoudt tot he...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Achtergrond en aanleiding

2. De WHOA op hoofdlijnen [11]

2.1. Inleiding

2.2. Aanbieding, inhoud en inrichting van het akkoord

2.3. De stemprocedure

2.4. Homologatie van het akkoord en de gevolgen daarvan

3. Hoe verhoudt de WHOA zich tot het geldend recht?

4. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.C. Mensink en mr. M.M. Dellebeke1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/14801

Verder in 2018 nr.1

 Het Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement: nieuwe kansen en mogelijkheden van de WHOA

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op 5 september 2017 een gewijzigd wetsvoorstel voor de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ter consultatie gepresenteerd (‘WHOA’).[2] De consultatiefa...

 Powers of the Insolvency Practitioner under the New EU Insolvency Regulation

1. IntroductionIn a previous contribution to this law review[2] I have given a short introduction to the EU Insolvency Regulation (EIR 2015), that applies since 26 June 2017.[3] This time I will fo...

 Het faillissementsbeslag en de nieuwe wereldorde

Het faillissementsbeslag, we weten het allemaal, omvat al hetgeen gefailleerde heeft en al hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft, aldus art. 20 Fw. Maar menig curator kent ac...

 Overzicht rechtspraak december 2017 en januari 2018

Gerechtshof Amsterdam 5 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5065De vraag in deze procedure is of de gefailleerde in een door de curator ingestelde procedure kan tussenkomen ex art. 217 Rv. Rechtbank ...