Tijdschrift voor Curatoren

2018 nr. 1

Artikel

Het Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissem...

mr. K.C. Mensink en mr. M.M. Dellebeke1

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op 5 september 2017 een gewijzigd wetsvoorstel voor de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ter consultatie gepresenteerd (‘WHOA’).[2] De consultatiefase is op 1 december 2017 geëindigd.[3] De WHOA maakt deel uit van het Programma Herijking Faillissementsrecht.[4] Dit programma rust op drie pijlers: (i) fraudebestrijding, (ii) versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven en (iii) modernisering van de faillissementsprocedure.[5] De WHOA is, net als het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I (invoering van een wettelijke bas... abonneren of dit artikel kopen.

Powers of the Insolvency Practitioner under the New EU Insolvency Regulation

prof. em. B. Wessels1

1. IntroductionIn a previous contribution to this law review[2] I have given a short introduction to the EU Insolvency Regulation (EIR 2015), that applies since 26 June 2017.[3] This time I will focus on the powers of the insolvency practitioner (IP), especially those powers which he or she can exercise outside the jurisdiction of the courts which have appointed the IP. Article 21 EIR 2015 acknowledges the general authority of the main insolvency practitioner to exercise his powers in other Member States. Subsequently Article 22 EIR 2015 comprises a rule relating to the proof of... abonneren of dit artikel kopen.

Het faillissementsbeslag en de nieuwe wereldorde

mr. M.J.W. van Ingen en mr. W.J. Smits1

Het faillissementsbeslag, we weten het allemaal, omvat al hetgeen gefailleerde heeft en al hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft, aldus art. 20 Fw. Maar menig curator kent actief dat voor hem verborgen wordt gehouden. Tot een decennium geleden was het betrekkelijk eenvoudig dit aan het licht te brengen. Met wisselend succes. Sommigen wisten de dans tot ontspringen en fondsen over te boeken naar, of te behouden in, vreemde mogendheden. Giraal geld heeft aanzienlijke voordelen – zeker voor de curator – omdat het traceerbaar is middels een centrale database, ... abonneren of dit artikel kopen.

Overzicht rechtspraak december 2017 en januari 2018

mr. J. Wind

Gerechtshof Amsterdam 5 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5065De vraag in deze procedure is of de gefailleerde in een door de curator ingestelde procedure kan tussenkomen ex art. 217 Rv. Rechtbank en Hof beantwoorden die vraag ontkennend. De rechtbank heeft, samengevat, overwogen dat de door de curator ingestelde vorderingen in de hoofdzaak (en het incident) rechtsvorderingen betreffen ‘welke rechten en verplichtingen tot de failliete boedel behorende ten onderwerp hebben’ als bedoeld in art. 25 Fw en dat het niet past in het syst... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS