Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2018 nr. 2

Verantwoordelijkheid accountant voor het bestuursverslag

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het blijkt dat in de praktijk met een zekere regelmaat onduidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheid van de accountant (belast met de controle van de jaarrekening) voor het bestuursverslag. Dat komt enerzijds door de recente uitbreiding van de verantwoordelijkheid van de accountant in Titel 9 BW2 (naar aanleiding van de implementatie van de Jaarrekeningrichtlijn). Anderzijds is de veelheid aan regelgeving met betrekking tot het bestuursverslag vaak ook een zoekplaatje. In dat kader ga ik in deze bijdrage aan TvJ eerst in op de inhoud van het bestuursverslag aan de hand van de volgende wet- en regelgeving:

 • de wettelijke bepalingen van art. 2:391 BW;
 • de (tijdelijke) verplichting om aandacht te besteden aan een niet-evenwichtige verdeling van zetels in het bestuur en de raad van commissarissen;
 • de (aanvullende) eisen uit Hoofdstuk 400 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggev...

  U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

  Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


  Verder in dit artikel:

  1. Inleiding

  2. Wettelijke bepalingen bestuursverslag

  3. Niet-evenwichtige zetelverdeling

  4. Hoofdstuk 400 van de RJ

  5. Aanvullende besluiten over inhoud bestuursverslag

  6. Besluit inhoud bestuursverslag

  7. Besluit artikel 10 overnamerichtlijn

  8. Besluit bekendmaking niet-financiële informatie

  9. Corporate governance code

  10. Wettelijke rol accountant

  11. Tekst controleverklaring

  12. Toelichting minister

  13. Standaard 720

  14. Werkzaamheden accountant

  15. Aanpassing controleverklaring

  16. Bestuursverslag buiten Titel 9

  17. Afsluitend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

 • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/14998

Verder in 2018 nr.2

 Meer regels, strengere regels, maar waarom ook alweer?

Onlangs verscheen een onderzoek naar de gedeponeerde jaarrekeningen van Nederlandse ondernemingen, uitgevoerd door Ruud Vergoossen en Ton Meershoek.[2] De resultaten kregen uitgebreid aandacht in d...

 Verantwoordelijkheid accountant voor het bestuursverslag

Het blijkt dat in de praktijk met een zekere regelmaat onduidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheid van de accountant (belast met de controle van de jaarrekening) voor het bestu...

 Middelgrote rechtspersonen: 1 verklaring bij 2 jaarrekeningen; Onduidelijke wettekst creëert verwarring en is strijdig met EU richtlijn jaarrekening

In 2016 is Titel 9 Boek 2 BW aangepast. Volgens de Memorie van Toelichting[2] bij het wetsvoorstel van de uitvoeringswet richtlijn jaarrekening ter implementatie van EU-richtlijn 2013/3...

 ‘Common control’ en kostprijswaardering van dochtermaatschappijen - Praktijkvraag

1. CasusEen groep bestaat uit twee divisies, A en B, die ieder bestaan uit (zuivere) tussenhoudstermaatschappijen die belangen houden in de werkmaatschappijen. Omdat het groepshoofd een geconsolide...

 Dubbelfunctie advocaat & accountant: living on the edge? - Noot bij de uitspraken van de Accountantskamer d.d. 24 en 26 juli 2017 (16/1207 Wtra AK en 16/2720 Wtra AK)

Op het eerste gezicht lijkt het ideaal: zowel de juridische als de financiële kennis in huis en dat verenigd in één persoon. Op zich valt te betreuren dat er in Nederland slechts een be...