Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

2018 nr. 2

Inleiding

Meer regels, strengere regels, maar waarom ook alweer?

prof. dr. C. Camfferman RA1

Onlangs verscheen een onderzoek naar de gedeponeerde jaarrekeningen van Nederlandse ondernemingen, uitgevoerd door Ruud Vergoossen en Ton Meershoek.[2] De resultaten kregen uitgebreid aandacht in de media.[3] Uit het onderzoek bleek dat wettelijke bepalingen of stellige uitspraken van de Raad voor de Jaarverslaggeving in een aantal gevallen gebrekkig worden nageleefd. De auteurs stelden vast dat minder dan de helft van de ondernemingen de jaarrekening binnen de reguliere termijn van vijf maanden deponeert, zodat een groot deel – vaak impliciet – ee... ...lees meer

Artikel

Verantwoordelijkheid accountant voor het bestuursverslag

A. Dieleman RA1

Het blijkt dat in de praktijk met een zekere regelmaat onduidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheid van de accountant (belast met de controle van de jaarrekening) voor het bestuursverslag. Dat komt enerzijds door de recente uitbreiding van de verantwoordelijkheid van de accountant in Titel 9 BW2 (naar aanleiding van de implementatie van de Jaarrekeningrichtlijn). Anderzijds is de veelheid aan regelgeving met betrekking tot het bestuursverslag vaak ook een zoekplaatje. In dat kader ga ik in deze bijdrage aan TvJ eerst in op de inhoud van het bestuursverslag aa... abonneren of dit artikel kopen.

Middelgrote rechtspersonen: 1 verklaring bij 2 jaarrekeningen; Onduidelijke ...

G.-P. den Hollander RA1

In 2016 is Titel 9 Boek 2 BW aangepast. Volgens de Memorie van Toelichting[2] bij het wetsvoorstel van de uitvoeringswet richtlijn jaarrekening ter implementatie van EU-richtlijn 2013/34 (‘EU richtlijn jaarrekening’ of ‘richtlijn’) werd in 2015 het aantal middelgrote (in de zin van art. 2:397 BW) rechtspersonen – na de wetswijziging – in Nederland geraamd op 5.550, en het aantal grote rechtspersonen op 4.150. Vergeleken met kleine (en micro) ondernemingen worden er meer wettelijke eisen aan de jaarrekening gesteld. Zo zijn middelgrote en grote rechtspersonen wettelij... abonneren of dit artikel kopen.

‘Common control’ en kostprijswaardering van dochtermaatschappijen - Praktijkv...

dr. B Kamp RA1

1. CasusEen groep bestaat uit twee divisies, A en B, die ieder bestaan uit (zuivere) tussenhoudstermaatschappijen die belangen houden in de werkmaatschappijen. Omdat het groepshoofd een geconsolideerde jaarrekening opmaakt, maken de tussenhoudstermaatschappijen gebruik van de consolidatievrijstelling van art. 2:408 BW. Op grond daarvan waarderen de tussenhoudstermaatschappijen hun belangen in hun dochtermaatschappijen tegen kostprijs.Nu wordt het belang in een dochtermaatschappij in divisie A overgedragen aan een nieuw-opgerichte tussenhoudstermaatschappij Newco in de and... abonneren of dit artikel kopen.

Dubbelfunctie advocaat & accountant: living on the edge? - Noot bij de uitspr...

mr. A.C. van Campen1

Op het eerste gezicht lijkt het ideaal: zowel de juridische als de financiële kennis in huis en dat verenigd in één persoon. Op zich valt te betreuren dat er in Nederland slechts een beperkt aantal personen rondloopt dat zowel de titel advocaat als de titel (register)accountant mag voeren. De praktijk wijst evenwel uit dat er nogal wat haken en ogen zitten aan het voeren van de voornoemde dubbelfunctie. Een in het oog springend nadeel wordt gevormd door het dubbele tuchtrecht waaraan het handelen van een advocaat-accountant getoetst kan worden. In de uitspraken van 2... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2018-3 ‘De verwerking van leases volgens IFRS 16 onder de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving’ – ABS Op 27 maart 2018 heeft de RJ bovenvermelde RJ-Uiting gepubliceerd. De achtergrond van deze RJ-uiting is dat in 2016 de IASB IFRS 16 Leases heeft uitgebracht. Deze vervangt IAS 17 Leases, IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease, SIC 15 Operating Leases – Incentives en SIC 27 Evaluating the Substance of Transa... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS