Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2018 nr. 2/3

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel en mr. E.Z. Perez

Jurisprudentie

Rechtbank Oost-Brabant 9 april 2018,
ECLI:NL:RBOBR:2018:1623 , ECLI:NL:RBOBR:2018:1624 , en ECLI:NL:RBOBR:2018:1626

Op 9 april 2018 heeft de rechtbank Oost-Brabant in een onderzoek betreffende een dodelijk arbeidsongeval uitspraak gedaan in de strafzaken tegen twee rechtspersonen en tegen de directeur van een van beiden. De rechtspersonen stonden terecht wegens het als werkgever, respectievelijk als opdrachtgever overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet. Aan de opdrachtgever is tenlastegelegd dat is nagelaten ervoor te zorgen dat een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) was opgesteld, alsmede dat niet zodanige maatregelen zijn getroffen dat de coördinator voor de uitvoeringsfase zijn taken naar behoren uitoefende. De werkgever wordt verweten in strijd met het Arbeidsomstandighedenb...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Jurisprudentie

Rechtbank Oost-Brabant 9 april 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:1623, ECLI:NL:RBOBR:2018:1624, en ECLI:NL:RBOBR:2018:1626

Rechtbank Overijssel 28 mei 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1816

Economisch strafrecht: milieu

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam 7 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1799 en 1800

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3035

Rechtbank Rotterdam 15 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2108, 2215, 2216, 2217, 2218, 2364, 2390, en 2345

Financieel Strafrecht

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam, 6 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2201

Rechtbank Midden-Nederland, 3 april 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1179; ECLI:NL:RBMNE:2018:1180; ECLI:NL:RBMNE:2018:1181; ECLI:NL:RBMNE:2018:1183; ECLI:NL:RBMNE:2018:1184; en,ECLI:NL:RBMNE:2018:1191;

Fiscaal sanctierecht

Jurisprudentie

Hoge Raad 13 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:320 (LOVS oriëntatiepunten)

Hof van Justitie 20 maart 2018, C-524/15 (Menci)

Rechtbank Noord-Holland 30 november 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:9859

Hof Amsterdam 13 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1053

Rechtbank Amsterdam 24 mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4419

Hof Den Bosch 20 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:515

Ontneming

Jurisprudentie

Hoge Raad 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:238

Hoge Raad 10 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:543

Toezichthouders

Nieuws

Wetgevingswensen AFM 2018: meer internationale samenwerking en data-uitwisseling

Europees verbod binaire opties en verkoopbeperkingen contracts for difference (CFD’s)

Jaarverslag AFM 2017: meer internationale samenwerking, meer inzet data-analyse en gedragsbeïnvloeding

Jurisprudentie

College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 februari 2019, ECLI:NL:CBB:2018:16

Rechtbank Rotterdam 12 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2777 en ECLI:NL:RBROT:2018: 2781

Rechtbank Rotterdam 12 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2787 en ECLI:NL:RBROT:2018: 2818

CBb 18 januari 2018, ECLI:NL:CBB:2018:23 (Herstelde x-factorbesluiten)

Rechtbank Rotterdam 22 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2202 (ISDN-lijnbewaking)

CBb 19 maart 2018, ECLI:CBB:2018:53, NJB 2018/266

CBb 25 januari 2018, ECLI:NL:CBB:2018:7, RF 2018/42

Rechtbank Rotterdam 5 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1725

Rechtbank Rotterdam 20 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1308

Rechtbank Rotterdam 5 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1701

Rechtbank Rotterdam 2 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:645

Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 3 mei 2018, ECLI:NL:OGEABES:2018:10

Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 3 mei 2018, ECLI:NL:OGEABES:2018:11

Witwassen

Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam 19 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:281

Rechtbank Overijssel 13 februari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:421

Rechtbank Amsterdam 15 februari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1055

Rechtbank Limburg 21 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:2654 en ECLI:NL:RBLIM:2018:2655

Hoge Raad 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:238

Overige actualiteiten

Uitvoeringsbesluit Wwft

National Risk Assessment op witwassen en terrorismefinanciering van het WODC

Intern boetebeleid BFT

Regulatory Technical Standards van de EBA

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15060

Verder in 2018 nr.2/3

 Voorwoord - Geschikt of ongeschikt?

‘Liever naar de rechter dan veroordeeld door het Openbaar Ministerie. Bedrijven moeten niet sowieso willen schikken maar alle voor- en nadelen afwegen’, kopte Het Financieele Dagblad op...

 Poortwachters in onrustig vaarwater; enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding

Begin van dit jaar verscheen in de pers dat een Nederlandse grootbank, naar aanleiding van een viertal witwas- en corruptieaffaires, door de autoriteiten verplicht wordt inzage te gev...

 De transactie: efficiënt, maar ook altijd een gepaste straf?

Het Openbaar Ministerie (OM) treft honderden transacties per jaar.[2] Een transactie kan worden aangeboden als er bewijstechnisch en beleidsmatig voldoende grond is met succes te vervolgen, maar bi...

 Grote schikkingen – geheime staatszaken?

Spinoza: ‘Wie bij machte is om de staatszaken in het geheim af te handelen, heeft de staat onvoorwaardelijk in zijn macht en is in vredestijd een even grote bedreiging voor de burgers als in oorlog...

 Zelfmelding en meewerken, wat schuift het?

Een onderneming die wordt geconfronteerd met signalen van fraude of omkoping kan er bewust voor kiezen deze vrijwillig onder de aandacht te brengen van het OM. Het huidige beleid van het OM bied...

 Four years of UK DPAs: an interim assessment of the new enforcement tool and its potential ramifications

1. IntroductionRecent years have seen a surge of interest in pre-trial diversion agreements among regulators worldwide, in tandem with the growing pursuit against corporate economic crimes. In the ...

 Sapin II en de mogelijkheid tot schikken met het Franse Openbaar Ministerie

Dit artikel beschrijft de schikkingsmogelijkheid die de nieuwe Franse anti-corruptie wet Sapin II creëert. De uitbreiding van de extraterritoriale reikwijdte van de wet brengt met zich dat ...

 Understanding the Corporate Criminal Landscape in the United States

The United States has one of the most established records of any industrialized nation investigating and criminally prosecuting corporate actors. In recent years, U.S. enforcement officials have in...