Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2018 nr. 2/3

Redactie

Hoofdredactie

mr. M.E Rosing
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. R. van der Hoeven
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. P. L. Reeser Cuperus
mr. J.F. Rense
mr. R.J.M. de Rijck
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. drs. M.J.C. Somsen
mr. A. B. Vissers
A.E. Wilbrink
mr. dr. E. M. Witjens
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. M.C.C. J. Cuppen
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. A.A. Feenstra
E. Neve
mr. C. J. Roosen
mr. W. Shreki
mr. S.W.M. Stevens
mr. drs. M.J.N. Vermeij

Redactiesecretaris(sen)

mr. A.M. Borel Rinkes

Inleiding

Voorwoord - Geschikt of ongeschikt?

mr. dr. A.R. Hartmann1

‘Liever naar de rechter dan veroordeeld door het Openbaar Ministerie. Bedrijven moeten niet sowieso willen schikken maar alle voor- en nadelen afwegen’, kopte Het Financieele Dagblad op 2 maart jongstleden bij het artikel geschreven door advocate Stevens. De transactie aangeboden door het Openbaar Ministerie kwam in februari dit jaar via een uitzending van Zembla weer volop in het nieuws. In deze reportage werd de geheime transactie tussen de Rabobank en het Openbaar Ministerie uit 2013 onthuld inzake wat is gaan heten de Libor... ...lees meer

Artikel

Poortwachters in onrustig vaarwater; enkele actuele ontwikkelingen op het geb...

mr. J.M. van Poelgeest en mr. A.B. Schoonbeek1

Begin van dit jaar verscheen in de pers dat een Nederlandse grootbank, naar aanleiding van een viertal witwas- en corruptieaffaires, door de autoriteiten verplicht wordt inzage te geven in toekomstige integriteitsrisico’s.[2] Dit past in een tendens in de witwasbestrijding. Witwasbestrijding kent twee aanknopingspunten. Allereerst het aanpakken van degenen die zich schuldig maken aan witwasmisdrijven. Daarnaast richt deze zich op partijen die (onbedoeld) betrokken zijn bij witwassen en hierdoor witwassen faciliteren. Die laatste partijen zijn de zogeheten poo... abonneren of dit artikel kopen.

De transactie: efficiënt, maar ook altijd een gepaste straf?

mr. A.B. Scheltema Beduin en drs. P. Vlaanderen1

Het Openbaar Ministerie (OM) treft honderden transacties per jaar.[2] Een transactie kan worden aangeboden als er bewijstechnisch en beleidsmatig voldoende grond is met succes te vervolgen, maar bijvoorbeeld gevreesd wordt voor een langdurige, complexe rechtszaak. ‘Zeker als de sanctie die de rechter naar verwachting oplegt lager is dan het bedrag van de transactie, is dit een welkome weg,’[3] schrijft het OM naar aanleiding van de bouwfraude op haar website. Er zijn transacties waarbij bijzondere aandacht geboden is. Die worden aan de Minister van Justitie en Veiligheid voorgeleg... abonneren of dit artikel kopen.

Grote schikkingen – geheime staatszaken?

mr. J.F. Rense1

Spinoza: ‘Wie bij machte is om de staatszaken in het geheim af te handelen, heeft de staat onvoorwaardelijk in zijn macht en is in vredestijd een even grote bedreiging voor de burgers als in oorlogstijd de vijand.’[2]1. InleidingHet is echt nog niet zo lang geleden dat cliënten in een strafzaak opbelden met een ultiem doel voor ogen: zorg dat de zaak uit de publiciteit blijft; we zijn desnoods tot een regeling bereid als we maar niet in de krant komen. Het is nog veel minder lang geleden dat ik mijn bijstand in strafzaken begin met een algemene waarschuwing: bereidt u voo... abonneren of dit artikel kopen.

Zelfmelding en meewerken, wat schuift het?

mr. A.J.M. de Swart en mr. F. Mattheijer1

Een onderneming die wordt geconfronteerd met signalen van fraude of omkoping kan er bewust voor kiezen deze vrijwillig onder de aandacht te brengen van het OM. Het huidige beleid van het OM biedt echter te weinig garanties dat een dergelijke zelfmelding of medewerking met strafrechtelijke onderzoeken daadwerkelijk en voldoende in het voordeel van de onderneming wordt betrokken bij de afdoeningsbeslissing en de inrichting van het onderzoek. Wij pleiten in dit artikel voor schriftelijk beleid van het OM waarin de voordelen van een zelfmelding en medewerking aan strafrechtelijke onderzoeken... abonneren of dit artikel kopen.

Four years of UK DPAs: an interim assessment of the new enforcement tool and...

Y. Jun, Esq. and mr. I.M. Braam1

1. IntroductionRecent years have seen a surge of interest in pre-trial diversion agreements among regulators worldwide, in tandem with the growing pursuit against corporate economic crimes. In the past two decades, such agreements had been left predominantly within the purview of US enforcement actions, and the UK authorities, in particular, had limited alternative tools to prosecution. However, since 2014, UK prosecutors are able to enter into deferred prosecution agreements (‘DPAs’) with commercial organisations. To date, four DPAs have been signed and approved by the Crown Co... abonneren of dit artikel kopen.

Sapin II en de mogelijkheid tot schikken met het Franse Openbaar Ministerie

mr. R. van 't Hullenaar en mr. S. Guettache1

Dit artikel beschrijft de schikkingsmogelijkheid die de nieuwe Franse anti-corruptie wet Sapin II creëert. De uitbreiding van de extraterritoriale reikwijdte van de wet brengt met zich dat ook buitenlandse ondernemingen die slechts een geringe connectie met Frankrijk hebben in Frankrijk kunnen worden vervolgd voor buitenlandse ambtelijke omkoping. Voor die gevallen staat ook de mogelijkheid open om met het Franse Openbaar Ministerie te schikken door het sluiten van een convention judiciaire d'intérêt public (CJIP). Op het moment van afronding van dit artikel zijn sinds ... abonneren of dit artikel kopen.

Understanding the Corporate Criminal Landscape in the United States

Matthew T. Reinhard and Katherine E. Pappas1

The United States has one of the most established records of any industrialized nation investigating and criminally prosecuting corporate actors. In recent years, U.S. enforcement officials have increasingly cooperated with their counterparts in cross-border investigations of corporate actors, which cooperation has resulted in record setting monetary penalties across multiple jurisdictions. Recent public statements by the U.S. Department of Justice (‘DOJ’) confirm that the United States is committed to continuing such cross-border cooperation amongst law enforcement agencies, and that co... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht: arbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel en mr. E.Z. PerezJurisprudentieRechtbank Oost-Brabant 9 april 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:1623 , ECLI:NL:RBOBR:2018:1624 , en ECLI:NL:RBOBR:2018:1626Op 9 april 2018 heeft de rechtbank Oost-Brabant in een onderzoek betreffende een dodelijk arbeidsongeval uitspraak gedaan in de strafzaken tegen twee rechtspersonen en tegen de directeur van een van beiden. De rechtspersonen stonden terecht wegens het als werkgever, respectievelijk a... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS