Tijdschrift voor Internetrecht 2018 nr. 3

Online platforms als horizontale samenwerking – een mededingingsrechtelijk perspectief

mr. C.T. Dekker en mr. M.S.E. Herz1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de afgelopen jaren hebben online platforms een grote vlucht genomen en hun rol in de economie is inmiddels aanzienlijk. ‘Platform’ is in dit verband een verzamelnaam voor uiteenlopende verschijnselen, van Facebook en andere social media (waarin mensen elkaar ‘ontmoeten’ en tegelijkertijd hun gegevens beschikbaar stellen zodat die voor commerciële doeleinden aangewend kunnen worden), tot ‘marktplaatsen’, zoals marktplaats.nl, eBay en Booking.com, waar afnemers en aanbieders elkaar ontmoeten. Binnen die laatste categorie vormen de B2B-marktplaatsen een bijzondere vorm – die overigens al veel langer bestaat – en daarbinnen de marktplaatsen waarop met elkaar concurrerende ondernemingen (over)capaciteit kunnen aanbieden en capaciteit kunnen vragen. Te denken valt aan platforms waarop vervoerders ladingen kunnen bundelen opdat een betere bezetting van de ladingscapaciteit bereikt wordt (en zodat ook bijvoorbeeld op retourritten lading vervoerd kan worden). Eenze...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Kartelverbod - algemeen

3. Het kartelverbod en online platforms

3.1. Inleiding

3.2. Horizontale en verticale samenwerking

3.3. Marktverdeling op platforms

3.4. Uitsluitingseffecten (foreclosure) voor derdeleveranciers

3.5. Informatie-uitwisseling op platforms

3.6. De trusted third party

3.7. Conclusie onder art. 6 lid 1 Mw

4. Mogelijkheden van art. 6 lid 3 Mw

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. C.T. Dekker en mr. M.S.E. Herz1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15062

Verder in 2018 nr.3

 Redactioneel - AVG: de Trieste Teloorgang van Toestemming

De toestemming is failliet. Althans als je het mij vraagt. En dan doel ik op toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. ‘Waarom?’ of ‘hoezo dan?’ denkt u misschien...

 Online platforms als horizontale samenwerking – een mededingingsrechtelijk perspectief

In de afgelopen jaren hebben online platforms een grote vlucht genomen en hun rol in de economie is inmiddels aanzienlijk. ‘Platform’ is in dit verband een verzamelnaam voor uiteenlopen...

 De kwalificatie van Uber als een vervoersdienst én een dienst van de informatiemaatschappij

Het HvJ EU besliste in de uitspraak Uber Systems Spain dat de diensten van Uber niet gekwalificeerd dienen te worden als diensten van de informatiemaatschappij en buiten het toepassingsbereik va...

 Wie gaat er over onze privacy? Wijzelf of onze Privacytoezichthouder? - Opinie 

De AVG wil iedereen meer controle geven over de eigen gegevens. Maar de wijze waarop de toezichthouder de regels uitlegt voor werknemers leidt onzes inziens tot een tegengesteld resultaat. Je ku...

 Goed en beschikkingsmacht: over de vernieling van gegevens (en elektriciteit) - Noot bij Rechtbank Den Haag 26 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3396 (Heling Licentiecode)

1. De juridische status van gegevensDe rechtspraak worstelt met de juridische status van gegevens. Zijn gegevens een stoffelijke zaak in civielrechtelijke zin en een stoffelijk goed in strafrechtel...

 Verslag NVvIR-voorjaarsvergadering over Fake News, 17 april 2018 te Utrecht

Wanneer zelfs the inventor of the World Wide Web het als een van de negatieve uitwassen van het internet beschouwt, dan is er duidelijk iets aan de hand. In zijn recente ACM Türing Award-lezing pla...

 Jurisprudentie

85. Rechtbank Amsterdam 15 februari 2018 (NRC-artikel), ECLI:NL:RBAMS:2018:1644Gegevensbeschermingsrecht , RTBF, vergeetverzoek, verwijderverzoek, belangenafwegingRTBF-verzoek met betrekking tot NRC...