Tijdschrift voor Internetrecht

2018 nr. 3

Inleiding

Redactioneel - AVG: de Trieste Teloorgang van Toestemming

mr. M. Weij

De toestemming is failliet. Althans als je het mij vraagt. En dan doel ik op toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. ‘Waarom?’ of ‘hoezo dan?’ denkt u misschien. Nou, ik illustreer dit graag aan de hand van een paar willekeurige voorbeelden uit de media en aan de hand van mijn eigen ervaring. Ik begin met m’n eigen ervaring. Ik heb de laatste paar weken vóór 25 mei, weet ik niet hoeveel mails ontvangen van bedrijven met als strekking: ‘van de AVG moet u uw toestemming voor onze nieuwsbrief herbevestigen’. Maar d... ...lees meer

Artikel

Online platforms als horizontale samenwerking – een mededingingsrechtelijk pe...

mr. C.T. Dekker en mr. M.S.E. Herz1

In de afgelopen jaren hebben online platforms een grote vlucht genomen en hun rol in de economie is inmiddels aanzienlijk. ‘Platform’ is in dit verband een verzamelnaam voor uiteenlopende verschijnselen, van Facebook en andere social media (waarin mensen elkaar ‘ontmoeten’ en tegelijkertijd hun gegevens beschikbaar stellen zodat die voor commerciële doeleinden aangewend kunnen worden), tot ‘marktplaatsen’, zoals marktplaats.nl, eBay en Booking.com, waar afnemers en aanbieders elkaar ontmoeten. Binnen die laatste categorie vormen de B2B-marktplaatsen een bijzondere vo... abonneren of dit artikel kopen.

De kwalificatie van Uber als een vervoersdienst én een dienst van de informat...

mr. M.Y. Schaub1

Het HvJ EU besliste in de uitspraak Uber Systems Spain dat de diensten van Uber niet gekwalificeerd dienen te worden als diensten van de informatiemaatschappij en buiten het toepassingsbereik van de e-commerce Richtlijn vallen. In deze bijdrage betoog ik dat het uitsluiten van Uber van deze richtlijn niet nodig is. Als Uber wel als een dienst van de informatiemaatschappij wordt aangemerkt kunnen de lidstaten de vervoersdiensten blijven reguleren. Vanuit oogpunt van consumentenbescherming is de beslissing bovendien onwenselijk. abonneren of dit artikel kopen.

Goed en beschikkingsmacht: over de vernieling van gegevens (en elektriciteit)...

dr. mr. C.N.J. de Vey Mestdagh1

1. De juridische status van gegevensDe rechtspraak worstelt met de juridische status van gegevens. Zijn gegevens een stoffelijke zaak in civielrechtelijke zin en een stoffelijk goed in strafrechtelijke zin? Soms wel, soms niet. Een duidelijk en doordacht antwoord op deze vraag zal consistente en generieke antwoorden op een groot aantal rechtsvragen over gegevens mogelijk maken. Ik beperk me hier tot het strafrecht. De strafwetgever heeft gekozen voor een sui generis regime voor gegevens.[2] Hiermee is als uitgangspunt gekozen dat gegevens geen goederen zijn.[3] De gegevensdrager... abonneren of dit artikel kopen.

Verslag NVvIR-voorjaarsvergadering over Fake News, 17 april 2018 te Utrecht

dr. mr. A.E. de Hingh1

Wanneer zelfs the inventor of the World Wide Web het als een van de negatieve uitwassen van het internet beschouwt, dan is er duidelijk iets aan de hand. In zijn recente ACM Türing Award-lezing plaatste Sir Tim Berners-Lee de opkomst van nepnieuws zonder aarzelen in het rijtje van grootste bedreigingen voor het vrije web anno 2018, naast verschijnselen als online surveillance, hate speech en het verspreiden van malware.[2]Niet zo vreemd, dus, dat ook de voorjaarsvergadering van de NVvIR op 17 april jongstleden in het teken stond van dit fenomeen. Nepnie... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij

85. Rechtbank Amsterdam 15 februari 2018 (NRC-artikel), ECLI:NL:RBAMS:2018:1644Gegevensbeschermingsrecht , RTBF, vergeetverzoek, verwijderverzoek, belangenafwegingRTBF-verzoek met betrekking tot NRC-artikel waarin verslag wordt gedaan van het strafproces tegen verzoeker en tevens melding wordt gemaakt van zijn veroordeling.In het verweer van Google ligt mede besloten dat zij zich erop beroept dat art. 16 Wbp, waarmee de Privacy Richtlijn is geïmplementeerd, niet dient te gelden in het geval van het beschikbaar maken voor het publiek door een zoekmachine van pub... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink

NationaalAanpassingswet AVGOp 18 april 2018 werd de Aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 (AVG) ingediend. Dit wetsvoorstel past de Nederlandse regelgeving aan ten behoeve van de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG  en de Uitvoeringswet zijn op 25 mei 2018 van toepassing geworden. Op die datum is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingetrokken. De Aanpassingswet AVG brengt technische wijzigingen aan in een groot aantal wetten waarin verwijzingen zijn opgenomen naar de W... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt1

Menselijke controle over bots25 EU Lidstaten hebben een verklaring ondertekend inzake bots. Enerzijds willen de deelnemende lidstaten de ontwikkeling van bots stimuleren. Anderzijds willen zij er voor waken dat de mens centraal blijft staan. Negatieve gevolgen van bots moeten worden tegengegaan. De Europese Commissie wil hierbij graag faciliteren en heeft aangekondigd met nadere plannen te komen. Bron: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligenceAdblocking legaal in DuitslandDe hoogste Duit... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS