Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2018 nr. 5

Verantwoordelijkheid groepsaccountant voor vaststellen significantie van groepsonderdelen

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 19 mei 2017 heeft de Accountantskamer een belangrijke uitspraak gedaan naar aanleiding van een tuchtklacht die was ingediend tegen een accountant die als groepsaccountant fungeerde.2 Het meest in het oog springende onderdeel van de klacht betreft het verwijt dat de groepsaccountant de risico-inschatting van een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude bij een groepsonderdeel in het kader van de jaarrekeningcontrole (van de geconsolideerde jaarrekening) niet juist heeft gemaakt. De Accountantskamer verklaart de klacht daarom gegrond en legt de betrokken accountant de maatregel van berisping op. De betrokken accountant heeft tegen de uitspraak van de Accountantskamer beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb heeft inmiddels op het beroep beslist en de klacht in zijn geheel ongegrond verklaard.3 Belangrijke en interessante uitspraken. Belangrijk omdat in Nederland veel accountants als groepsaccountant fungeren. Interessant o...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Samenvatting casus Accountantskamer

2. Procedure CBB

3. Significante en niet-significante groepsonderdelen

4. Frauderisico

5. Concluderend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15213

Verder in 2018 nr.5

 Verwachtingskloof

Volgens mij zijn de meeste juristen het er wel over eens: doe wat je moet doen, doe dat bovendien goed en het recht – met alle bijbehorende ellende – komt niet in beeld. Als het goed is...

 Het IASB disclosure initiative

In de afgelopen jaren hebben diverse partijen zorgen geuit over de toenemende omvang van de toelichting bij de jaarrekening en de gebrekkige relevantie ervan. In dit artikel wordt ingegaan op ee...

 Verantwoordelijkheid groepsaccountant voor vaststellen significantie van groepsonderdelen

Op 19 mei 2017 heeft de Accountantskamer een belangrijke uitspraak gedaan naar aanleiding van een tuchtklacht die was ingediend tegen een accountant die als groepsaccountant fungeerde.[2] Het meest...

 Praktijkvraag´╗┐ - De verwerking van kunstwerken in de jaarrekening

Een rechtspersoon kan om verschillende redenen investeren in kunstwerken. Kunstwerken betreffen door kunst voortgebrachte voorwerpen, zoals schilderijen, beelden en andere kunstwerken. De praktijkv...