Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2018 nr. 5

Praktijkvraag - De verwerking van kunstwerken in de jaarrekening

drs. Dingeman Manschot RA en prof. dr. Ralph ter Hoeven RA

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een rechtspersoon kan om verschillende redenen investeren in kunstwerken. Kunstwerken betreffen door kunst voortgebrachte voorwerpen, zoals schilderijen, beelden en andere kunstwerken. De praktijkvraag is hoe een rechtspersoon aangehouden kunstwerken in de jaarrekening onder Titel 9 Boek 2 BW verwerkt. Op de verwerking van kunstwerken onder IFRS gaan wij in dit artikel niet in.

1. Algemeen

Als grondslag voor de waardering van een actief (waaronder een kunstwerk) komen in aanmerking de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de actuele waarde (art. 2:384 lid 1 BW). Art. 2:384 lid 1 BW bepaalt voorts dat bij de keuze van een grondslag voor de waardering van een actief (waaronder een kunstwerk) en voor de bepaling van het resultaat de rechtspersoon zich laat leiden door de voorschriften van art. 2:362 lid 1-4 BW. Art. 362 lid 1 BW bepaalt dat de jaarrekening volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzich...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Algemeen

2. Kunstwerken ten behoeve van beleggingsdoeleinden

3. Kunstwerken ten behoeve van decoratieve doeleinden

4. Kunstwerken ten behoeve van handelsdoeleinden

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. Dingeman Manschot RA en prof. dr. Ralph ter Hoeven RA
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15214

Verder in 2018 nr.5

 Verwachtingskloof

Volgens mij zijn de meeste juristen het er wel over eens: doe wat je moet doen, doe dat bovendien goed en het recht – met alle bijbehorende ellende – komt niet in beeld. Als het goed is...

 Het IASB disclosure initiative

In de afgelopen jaren hebben diverse partijen zorgen geuit over de toenemende omvang van de toelichting bij de jaarrekening en de gebrekkige relevantie ervan. In dit artikel wordt ingegaan op ee...

 Verantwoordelijkheid groepsaccountant voor vaststellen significantie van groepsonderdelen

Op 19 mei 2017 heeft de Accountantskamer een belangrijke uitspraak gedaan naar aanleiding van een tuchtklacht die was ingediend tegen een accountant die als groepsaccountant fungeerde.[2] Het meest...

 Praktijkvraag - De verwerking van kunstwerken in de jaarrekening

Een rechtspersoon kan om verschillende redenen investeren in kunstwerken. Kunstwerken betreffen door kunst voortgebrachte voorwerpen, zoals schilderijen, beelden en andere kunstwerken. De praktijkv...