Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2018 nr. 5

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nationale ontwikkelingen

RJ-Uiting 2018-5: 'Richtlijn 212 'Materiële vaste activa'; de verwerking van kosten van groot onderhoud' – ABS

De RJ-Uiting 2018-5 van 19 juli 2018 bevat in de eerste plaats een verduidelijking van de overgangsbepaling met betrekking tot de verwerkingswijze van de kosten van groot onderhoud. In de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (editie 2017) is ontwerp-alinea 445 in hoofdstuk 212 ‘Materiële vaste activa’ opgenomen en in de RJk-bundel een vergelijkbare ontwerp-alinea (B2.122). Daarin is de mogelijkheid vervallen om kosten van groot onderhoud direct in de winst- en verliesrekening te verwerken. De mogelijkheden voor verwerking van kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief of via een onderhoudsvoorziening blijven bestaan. Door deze RJ-Uiting is met betrekking tot de overgangsregeling de verduidelijking toegevoegd dat deze van toepassing is voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januar...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Nationale ontwikkelingen

RJ-Uiting 2018-5: 'Richtlijn 212 'Materiële vaste activa'; de verwerking van kosten van groot onderhoud' – ABS

RJ-Uiting 2018-6 'Mogelijkheid om opbrengsten en gerelateerde kosten conform IFRS 15 te verwerken onder de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving' – ABS

Soepel handhavingsbeleid met betrekking tot nieuwe bepalingen Wwft – ABS

Uitspraak CBb van 14 augustus 2018, ECLI:NL:CBB:2018:416 – ABS

Uitspraak CBb van 28 augustus 2018, ECLI:NL:CBB:2018:460 – ABS

Uitspraak van de Accountantskamer van 17 september 2018, ECLI:NL:TACAKN:2018:66 – ABS

Uitspraak Rechtbank Amsterdam d.d. 26 september 2018, C/13/521460 / HA ZA 12-863, ECLI:NL: RBAMS:2018:6897 – ABS

Internationale ontwikkelingen

ESMA en RJ: Geen Europese IFRS-variant – CC/ABS

India en Japan – nationale IFRS varianten – CC

EFRAG – draft comment letter financial instruments with characteristics of equity (FICE) – CC

Verenigde Staten - gesegmenteerde verslaggeving opnieuw ter discussie – CC

Verenigd Koninkrijk – aangescherpte Corporate Governance Code – CC

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15215

Verder in 2018 nr.5

 Verwachtingskloof

Volgens mij zijn de meeste juristen het er wel over eens: doe wat je moet doen, doe dat bovendien goed en het recht – met alle bijbehorende ellende – komt niet in beeld. Als het goed is...

 Het IASB disclosure initiative

In de afgelopen jaren hebben diverse partijen zorgen geuit over de toenemende omvang van de toelichting bij de jaarrekening en de gebrekkige relevantie ervan. In dit artikel wordt ingegaan op ee...

 Verantwoordelijkheid groepsaccountant voor vaststellen significantie van groepsonderdelen

Op 19 mei 2017 heeft de Accountantskamer een belangrijke uitspraak gedaan naar aanleiding van een tuchtklacht die was ingediend tegen een accountant die als groepsaccountant fungeerde.[2] Het meest...

 Praktijkvraag - De verwerking van kunstwerken in de jaarrekening

Een rechtspersoon kan om verschillende redenen investeren in kunstwerken. Kunstwerken betreffen door kunst voortgebrachte voorwerpen, zoals schilderijen, beelden en andere kunstwerken. De praktijkv...