Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2018 nr. 5

Annotatie - OK-Beschikking jaarrekeningprocedure GGN Brabant Beheer B.V.

mr. drs. A.N. Krol1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze procedure staat de vraag centraal of de opzegging van een overeenkomst die een verplichting tot inkoop van eigen aandelen in het leven riep, in de jaarrekening moest worden verwerkt nu de inkoop niet had plaatsgevonden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Overzicht feiten

2. Standpunt accountant

3. Overwegingen en beslissing OK met betrekking tot de jaarrekening

4. Observaties

5. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. drs. A.N. Krol1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15216

Verder in 2018 nr.5

 Verwachtingskloof

Volgens mij zijn de meeste juristen het er wel over eens: doe wat je moet doen, doe dat bovendien goed en het recht – met alle bijbehorende ellende – komt niet in beeld. Als het goed is...

 Het IASB disclosure initiative

In de afgelopen jaren hebben diverse partijen zorgen geuit over de toenemende omvang van de toelichting bij de jaarrekening en de gebrekkige relevantie ervan. In dit artikel wordt ingegaan op ee...

 Verantwoordelijkheid groepsaccountant voor vaststellen significantie van groepsonderdelen

Op 19 mei 2017 heeft de Accountantskamer een belangrijke uitspraak gedaan naar aanleiding van een tuchtklacht die was ingediend tegen een accountant die als groepsaccountant fungeerde.[2] Het meest...

 Praktijkvraag´╗┐ - De verwerking van kunstwerken in de jaarrekening

Een rechtspersoon kan om verschillende redenen investeren in kunstwerken. Kunstwerken betreffen door kunst voortgebrachte voorwerpen, zoals schilderijen, beelden en andere kunstwerken. De praktijkv...